Vi har ledig en fast stilling som forsker med tiltredelse etter avtale ved Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Område for psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet (FHI) i Oslo. Område for psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet til psykisk helse, fysisk helse og rus med fokus på forekomst, årsaks- og beskyttelsesfaktorer, helsefremmende forhold og evaluering av tiltak. Avdeling for kroniske sykdommer og aldring har ansvar for forskning og helseanalyser innen somatisk sykdom og funksjon, med prioritet på kroniske tilstander som innebærer høy sykdomsbyrde.
 
Stillingen vil bidra til å styrke aldringsforskningen ved avdelingen og ved FHI. Mye av arbeidet vil være basert på livsløpsanalyser. I perioden 2021-2025 skal forskeren hovedsakelig jobbe i prosjektet «Changing lives - changing brains» (finansiert av National Institute of Health)) hvor fokus er kognitiv funksjon og demens. I dette prosjektet vil fokus være på konsekvenser av yrkeshistorikk og familieforhold på kognitiv utvikling over livsløpet. I tillegg vil stillingen bidra i prosjektet «Inequalities in ageing well and the significance of transitions in later life – TRILL» (NFR finansiert). Utover bidragene i disse to spesifikke prosjektene skal forskeren, i samarbeid med forskere ved FHI og internasjonale samarbeidspartnere utvikle nye prosjekter med sikte på å utvikle søknader om eksterne forskningsmidler. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke aldringsforskningen på FHI
 • Utarbeide og publisere vitenskapelige artikler
 • Ta initiativ til og bidra til søknader om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Formidling av resultater gjennom publisering i vitenskapelige tidsskrift, rapportering på oppdrag fra departement og i populærvitenskapelige kanaler
 • Representere Folkehelseinstituttet nasjonalt og internasjonalt på relevante møter og konferanser
 • Bidra til å videreutvikle vitenskapelig samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid
 • Bidra til avdelingens øvrige oppgaver
 • Samarbeide med forskere ved Folkehelseinstituttet og andre miljøer i Norge og utlandet

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på doktorgradsnivå innen medisin, helsefag, økonomi, statistikk, psykologi, demografi eller samfunnsvitenskap
 • Vi søker en kandidat med interesse for aldringsforskning og erfaring med epidemiologiske metoder
 • Klinisk erfaring innen aldring kan være en fordel
 • Solid og relevant vitenskapelig produksjon. Publisering i internasjonale vitenskapelige tidsskrift siste fem år vektlegges 
 • Erfaring med prosjektledelse vektlegges
 • Erfaring med søknader om forsknings- og innovasjonsmidler vektlegges
 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk, samt god kunnskap i norsk eller annet skandinavisk språk (de som ikke behersker norsk forventes å lære norsk innen kort tid).
 • Erfaring med anvendelse av kvantitativ forskningsmetodikk, analyse av komplekse datasett og bruk av statistikkprogramvare, fortrinnsvis Stata og R
 • Forståelse for livsløpsanalyse, teknikker for å analysere kausale inferens og kjennskap til både survey- og registerdata-analyser vektlegges

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en kandidat som arbeider selvstendig, har gjennomføringsevne og er innstilt på samarbeid på tvers av fag
 • Initiativrik og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk mellom fagområder, være kreativ og nyskapende
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et aktivt og trivelig forskningsmiljø med gode
  muligheter for faglig utvikling
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Fast stilling med tiltredelse etter avtale som forsker/seniorforsker, med lønn etter avtale i
  henhold til Statens regulativ.
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktpersoner
Navn: Hanne Løvdahl Gulseth
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 92412122
E-post: HanneLovdal.Gulseth@fhi.no
Navn: Vegard Skirbekk
Tittel: Senior Researcher/Professor
Telefon: 46782028
E-post: vesk@fhi.no
Navn: Bjørn Heine Strand
Tittel: Seniorforsker
Telefon: 99005286
E-post: BjornHeine.Strand@fhi.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet  (FHI)
Marcus Thranes Gate 6
0473 Oslo