Kort om arbeidsgiver
Det er ledig fastlegehjemmel ved Øvrebyen legesenter i Lindesnes kommune. Øvrebyen er et velorganisert legesenter lokalisert i greie og moderne lokaler. Senteret har til sammen 3 fastleger, en LIS1 lege og legesekretær ved kontoret. Senteret er godt utstyrt og bruker CGMjournal som journalsystem. Øvrebyen legesenter er en privat fastlegevirksomhet organisert som DA, og ny kollega forutsettes å tre inn på lik linje med etablerte kollegaer. Legepraksisen inngår i et økonomisk og faglig administrativt fellesskap, og det forutsettes inngåelse av egen avtale med legene ved Øvrebyen legesenter før inntreden på pasientlisten i gruppepraksisen. 

Arbeidsoppgaver:
Fastlegehjemmel etter gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Hjemmelen har pr. dags dato en listelengde på 800 pasienter. Med hjemmelen følger det plikt til deltagelse i legevakt. Man kan pålegges inntil 7,5 t/u kommunal stilling i henhold til rammeavtalen. I dag er det intet kommunalt arbeid tillagt hjemmelen. Arbeidsfellesskap på Øvrebyen legesenter med flere leger og legesekretærer. Journalsystem CGMjournal benyttes i arbeidet. 

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og godkjent norsk turnus i henhold til avtaleverket. Spesialist/påbegynt spesialisering i allmennmedisin Beherske norsk både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Interesse for allmennmedisin Gode samarbeidsevner Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vektlegges. Ved tilsetting må det kunne legges frem ny politiattest. 

Tildeling etter gjeldende lover og avtaleverk. Oppstart i august eller etter avtale.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lindesnes kommune
Kontaktpersoner
Navn: Rune Myrmell
Tittel: Enhetsleder Helsetjenester og legevakt
Telefon: 488 91 854
E-post: rune.myrmell@lindesnes.kommune.no
Navn: Steinar Wergeland
Tittel: Fastlege Øvrebyen legesenter
Telefon: 918 69 448
E-post: s.wergeland@ovr.nhn.no
Arbeidssted
Øvrebyen legesenter
Skarvøyveien 55
4517 MANDAL