Kort om arbeidsgiver

Ankerskogen legesenter i Hamar kommune har behov for vikar i en fastlegehjemmel. Varighet er fra dags dato og i ca. 4 måneder fremover.  Listestørrelsen er på 1100 pasienter.

Legesenteret driftes av 4 allmennlegespesialister i et felles DA. Vi har svært erfarne og dyktige helsesekretærer og vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø, kollegialt samhold samt å kunne yte god pasientbehandling. Legesenteret ligger meget sentralt i Hamar og er samlokalisert med et større fysikalsk senter, samt en rekke andre kommunale helsetjenester. I samme bygg finnes også Ankerskogen treningssenter og en større svømmehall. Lokalene ble ferdigstilt i 2014 og fremstår lyse og moderne. vi benytter System X journalsystem og har i tillegg moderne IT-betalingssystemer.

Lege som kan starte i vikariatet raskt, kan ha et fortrinn dersom kvalifikasjonskrav for øvrig et oppfylt

Arbeidsoppgaver

  • Fastlege for pasienter på listen
  • Allmennlegeoppgaver etter lov og forskrift
  • Legen er forpliktet til å delta i den interkommunale legevaktordningen. Hedmark interkommunale legevakt er velfungerende med daglegevaktordning og har blant annet bemannet legevaktbil

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt
  • Gjennomført LIS 1/turnustjeneste er ønskelig, men leger som venter på LIS 1 oppfordres til å søke

Vi tilbyr

  • Veiledning
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Hamar kommune
Kontaktpersoner
Navn: Dorthe Jensen
Tittel: Fastlege, Ankerskogen legesenter
Telefon: 62552595
Navn: Turid Haugen Karset
Tittel: Leder
Telefon: 48999036
Navn: Karoline Ytteborg
Tittel: Fastlege, Ankerskogen Legesenter
Telefon: 62552595
Arbeidssted
Helse og omsorg, Hamar kommune
Ankerskogvegen 7
2319 Hamar