Kort om arbeidsgiver

Rehabiliteringsfaget er et spennende og komplekst fag hvor du får jobbe med hele din kompetanse og utvikle dine kliniske ferdigheter sammen med et stort tverrfaglig team og i et fagfelt i stor utvikling.

Seksjonen for fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin er inndelt i sengepost med 11 pasienter, poliklinikk for rehabilitering, slag og geriatri med rotasjonsmuligheter til poliklinikk Helse i Arbeid. Som lege hos oss vil du oppleve at arbeidsdagen, rutinene og lærings- og samarbeidsarenaene er varierte og utfordrende. Rehabiliteringsfaget er et satsningsområde i Norge, samt at tilbud til rehabilitering gis bredt og tidlig i pasientforløpet slik at den medisinskfaglige kompleksiteten er stor. 

Våre pasienter er på vurderingsopphold, behandlingsopphold og til polikliniske konsultasjoner.

Hos oss vil du jobbe i et solid og dynamisk arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. Du vil oppleve å jobbe tett på pleiere, terapeuter, psykologer, kliniske spesialister, pedagoger og kontorpersonale. Du vil oppleve tett dialog og samarbeid med de øvrige fagområdene på huset, de andre lokasjonene i UNN og med kommunene. 

Pasient og pårørende møtes personsentrert med et mestringsorientert fokus. En spennende arbeidsplass med fokus på kvalitet og forbedring.

Store deler av spesialiseringen vil gjøres ved vår avdeling i Harstad, og det vil være behov for spesialiseringsperioder ved andre lokasjoner. 

Stillingene egner seg også svært godt for deg som ønsker sykehusåret i spesialistutdanningen for allmennmedisin. 

Vi har ledig to vikariat og 1 fast stilling.

For fast stilling gjelder følgende:

 • Arbeidssted fase 1: Spesialistutdanningen ved UNN HF
 • Arbeidssted fase 2: Avdeling i henhold til godkjent spesialitet

Er du nysgjerrig på denne flotte arbeidsplassen med alle de dyktige fagfolkene og fornøyde pasientene? Ta kontakt!

Arbeidsoppgaver

 • Inntaksvurderinger - pasientforløp - avklaringer - oppfølginger
 • Kliniske og pasientadministrative oppgaver i sengepost og poliklinikk
 • Tverrfaglig teamdeltakelse
 • Deltakelse i seksjonens fagutvikling og forskningsaktiviteter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Helhetlig og personsentret fokus
 • Nysgjerrig og engasjert med et hint av nytenkning og nyskapning
 • Verdsette tverrfaglig samarbeid og være relasjonsorientert

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster og avtaler
 • Faglig og personlig utvikling
 • Dagtidarbeidstid, vaktfritt
 • Rekrutteringstillegg kr. 20 000,- 
 • Tiltredelse fra snarest, etter avtale
 • Tilrettelegging
 • Mulighet for forlengelse
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktpersoner
Navn: Turid Anita Amundsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41731313
E-post: turid.anita.amundsen@unn.no
Navn: Guri Heiberg
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 77015418
E-post: guri.heiberg@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk seksjon Harstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Sankt Olavs gate 70
9406 Harstad