Kort om arbeidsgiver

Hva ønsker vi ?

Vi søker spesialist i psykiatri, 100 % stilling, til vår Spesialpoliklinikk for psykoselidelser, F20 spekter og Bipolar 1. Hvis du ønsker utfordringer innen et spennende fagfelt og samtidig bidra til et enda bedre tilbud til psykosepasientene, er dette stedet for deg.

Vi tenker oss en initiativrik overlege med kompetanse og interesse for psykosefeltet og spesielt for nysyke. En viktig del av stillingen er å være med å bygge opp et tidlig intervensjons team.

Hvem er vi ?

Spesialpoliklinikken er en av åtte seksjoner ved DPS Groruddalen. Aktuelt består seksjonen av to team med hvert sitt geografiske opptaksområde, men endringer pågår. Vi skal etablere et tidlig intervensjons team og det er planlagt et allerede eksisterende ambulerende team som legges inn under seksjonen fra 1.september. 

Seksjonen er bemannet med fem overleger, en lege i spesialisering, seks spesialsykepleiere, en klinisk sosionom, tre psykologspesialister og to psykologer. Det ambulante teamet med oppstart 1 september er bemannet med en psykolog, en vernepleier og to spesialsykepleiere.

DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Nittedal kommune.

DPS Groruddalen er inne i en spennende tid og hvordan kan du bidra ?

Vi har fokus på enda bedre psykosebehandling og vi omorganiserer derfor seksjonen for å gi et enda bedre tilbud til gruppen nysyke. I den anledning skal vi etablere et tidlig intervensjonsteam. Teamet vil bestå av overlege (deg ?), psykologspesialist som også er vår TIPS koordinator, psykolog og spesialsykepleier.

Teamet vil tilby de nysyke utredning og behandling, kunnskapsbaserte virksomme tiltak som individuelle samtaler, psykoterapi, behandling med legemidler, psykoedukasjon, kunnskapsformidling og samarbeid med pårørende, 1 linje tjenesten og skole / arbeid. jfr. psykoseveilederen.

Teamet vil være en integrert del av den ordinære  poliklinikken og vi ser for oss arbeidsdagen deles mellom de nysyke og gruppen som allerede er i behandling.

 

 


Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid i teamet, internt i DPS og eksternt i forhold til våre samarbeidspartnere
 • Tverrfaglig arbeid innad i seksjonen, samarbeid med 1. linje, døgnavdelinger og pårørende
 • Bidra inn i prosessen med etablering av et tidlig intervensjonsteam
 • Ha medisinskfaglig  ansvar for vurdering, utredning og behandling av pasienter
 • Ha fokus på somatisk helse, levevaner og behandling med legemidler
 • Gi individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt TPH uten døgnopphold
 • Delta i familie- og nettverksarbeid
 • Tilby veiledning til fastleger
 • Deltagelse i divisjonens bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker oss en psykiater med kompetanse fra psykosefeltet med interesse for tidlig intervensjon
 • Vedtakskompetanse
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinikk
 • Faglig oppdatert

Personlige egenskaper

 • Vi søker en faglig engasjert kollega med gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet, god arbeidskapasitet, fleksibilitet og selvstendighet vil også vektlegges.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode mulighet for faglig utvikling.
 • Muligheter for deltakelse i forskningsprosjekter og kvalitetsforbedring
 • Faste legemøter for leger ved DPSet
 • Fleksitid etter gjeldende regler
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud
 • Gratis parkering
 • Kort vei til off.kommunikasjon
 • Vi ligger sentralt til, i nærheten av Grorud senter

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Tom Molvig
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 22168200/90948882
E-post: tom.molvig@ahus.no
Navn: Ajmal Hussain
Tittel: Midisinskfaglig rådgiver
Telefon: 22168200 / 450 30 610
E-post: ajmhus@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon spesialpoliklinikk, DPS Groruddalen
Rosenbergveien 15
0963 Oslo
Søk på stillingen