Kort om arbeidsgiver

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til pasienter med alvorlig rusproblematikk i Agder.

Vi har ledig 100 % st. fast for lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Oppstart høsten 2021. Hvis ønskelig kan stillingen tiltres tidligere.

ARA har søkt om godkjenning som utdannelsesinstitusjon og tilbyr et fullt spesialiseringsløp for leger i denne spesialiseringen. I LIS-løpet må man påberegne å tjenestegjøre i hele ARA for å dekke læringsmålene. Vi har avgiftningsenhet og poliklinikk i Kristiansand og Arendal. Øvrige døgnenheter ligger i Kristiansand evt Byglandsfjord.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering, utredning og behandling av voksne og unge med avhengighetslidelse og komorbiditet i poliklinikk og døgnbehandling.
 • Selvstendig arbeid under veiledning i et tverrfaglig team.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1
 • Må beherske norsk godt (muntlig og skriftlig)

Personlige egenskaper

 • Interesse for utredning, behandling og forskning i rusfeltet.
 • Selvstendighet.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Lærevillig og respektfull.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Ansvarsfull og pliktoppfyllende.

Vi tilbyr

 • Deltakelse på obligatoriske og valgfrie kurs i spesialiteten.
 • Sømløs rotasjon mellom ulike enheter i ARA og obligatorisk tjeneste i psykiatri.
 • Internundervisning og veiledning. 
 • LIS i rusmedisin går p.t. ikke i vakt. 
 • Et godt arbeidsmiljø i stadig utvikling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst. 
 • Avdelingens hovedadministrasjon ligger i Kristiansand.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Rita Rosfjord
Tittel: Rådgiver - adm
Telefon: 976 83 551
Navn: Elena Bentley
Tittel: Overlege
Telefon: 38 13 26 46
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Kristiansand/Arendal
Kongsgård alle 71
4632 Kristiansand
Søk på stillingen