Kort om arbeidsgiver

Psykiater søkes til spennende oppgaver i FACT team for Ringerike

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester. FACT er et satsningsområde for avdelingen og for Klinikk Psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. FACT Ringerike ble etablert og har vært i drift siden 2018, slik at erfaring og kompetanse innehar avdelingen. Vi søker en driftig, fleksibel og utviklingsorientert overlege som vil være med å løfte teamet videre. 

Opptaksområdet for FACT Ringerike omfatter kommunene Ringerike, Modum, Hole, Krødsherad, Jevnaker og Flå. Det er etablert et tett og godt samarbeid med alle kommunene og dette ønsker vi å videreforedle og utvikle. FACT Ringerike er fysisk lokalisert i vår døgnseksjon i Hole kommune, og samarbeider tett med døgnseksjonen, poliklinikken på Ringerike, og poliklinikk og FACT teamet i Hallingdal.

Ringerike DPS har nærhet til by og land ved Hønefoss ca. en time fra Oslo. Hønefoss/Ringerike er omgitt av Nordmarka/Ringkollen, Krokskogen og Tyrifjorden som gir gode muligheter for naturopplevelser og rekreasjon, sommer som vinter. I tillegg er du på "rett side" av Sollihøgda og veien til hytta på Vikerfjell, Norefjell, Valdres eller Hallingdal er kortere. Området byr videre på rike muligheter for kulturopplevelser med konserter og revyer i Hønefoss, og i nærheten finner vi Kistefosmuseet, Hadeland Glassverk og Blaafarveværket. Ringeriksregionen er et området i vekst og utvikling. Dette preges av stor boligbygging, nye skoler og idrettsfasiliteter, og flere store infrastrukturprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig ansvar og spesialistfunksjon for FACT teamet
 • Hovedsakelig behandling og oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser, men også utredning og diagnostisering av andre psykiske lidelser
 • Oppfølging av pasienter på tvunget vern uten døgn
 • Akuttvurderinger og spesialistvurderinger
 • Deltakelse i intern og ekstern undervisning
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning
 • Veiledning og støtte av øvrige medarbeidere i teamet
 • Veilednings- og samhandlings overfor kommunehelsetjeneste og fastleger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist innen psykiatri eller maksimum 6 måneder tjeneste før fullført spesialisering
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring og/eller interesse for ambulant/utadrettet virksomhet, gjerne fra FACT metodikk
 • Interesse for tverrfaglig behandling og teamarbeid
 • Gjerne godkjenning som psykoterapiveileder, godkjent veileder i kognitiv terapi eller gruppeterapi
 • Minimum førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Tjenesteplan etter avtale, med muligheter for fleksibel og tilrettelagt arbeidstid
 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Hjelp til etablering i nærområdet
 • Tiltredelse etter avtale
 • Ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Avdelingssjef/overlege
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Navn: Hanna Sofie Eide
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 41102428
E-post: haseid@vestreviken.no
Navn: Knut Holte
Tittel: Teamleder FACT
Telefon: 92481608
E-post: hokn@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Ringerike DPS
Skinnillveien 56
3530 Røyse