Kort om arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus er et høyt spesialisert sykehus med ansvar for omfattende regionale og lokale sykehusoppdrag. Som Skandinavias største sykehus utfører vi mer enn 1,2 millioner pasientbehandlinger hvert år. Sykehuset har et landsdekkende ansvar for en rekke nasjonale og multiregionale oppdrag, og har flere nasjonale kompetansesentre.
Sykehuset har lokal funksjon for deler av Oslos befolkning og en regional funksjon for innbyggerne i Helse Sør-Øst. De fleste nasjonale høyt spesialiserte funksjoner ligger på sykehuset. Sykehuset har også ansvar for mesteparten av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 

Vi søker ny leder for Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi som har rundt 160 ansatte. Dette er en av fem avdelinger i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus.

Avdeling for plastisk og rekonstruktiv kirurgi har ni seksjoner; fire seksjoner som organiserer medisinsk behandling (onkologisk plastikkirurg, spesialisert plastikkirurg, leppe/kjeve/ganespalte-behandling, generell/regenerativ plastikkirurg), seksjon for LIS utdanning, seksjon for sekretærtjenester, seksjon for pasientkoordinering, seksjon for sengepost og seksjon for poliklinikk. Avdelingen har klinisk aktivitet på tre steder; Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål. Hovedvirksomheten finner sted på Rikshospitalet. Avdelingen har sin egen ledergruppe bestående av ni seksjonsledere, og spiller en viktig rolle i klinikkens ledergruppe.

Avdelingen har virksomhet innen alle områder av faget plastikkirurgi med unntak av håndkirurgi. Den kliniske aktiviteten har hovedvekt på medfødte misdannelser, kreftrelatert kirurgi, rekonstruksjoner etter traumer, samt landsfunksjonsspesifikke diagnosegrupper (kraniofaciale misdannelser, vaskulære anomalier og transseksualisme). Avdelingen driver forskning innen flere av hovedområdene, både basalt og klinisk, og samarbeider med andre grupper, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker etter en samlende, engasjert og tydelig leder som kan stå i spissen for videre faglig utvikling, forskning og drift av avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Samtidig kreves det at leder fokuserer på et arbeidsmiljø preget av åpenhet, tillit og samarbeid.

Avdelingen har store utviklingsmuligheter og leder vil være sentral i utformingen av fremtidens plastikkirurgiske avdeling i nye OUS.

Søkere til stillingen bes sende elektronisk søknad i rekrutteringsportalen Webcruiter med beskrivelse av nåværende og tidligere ansvar/arbeidsoppgaver, samt CV.

Oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgaver
 • rapportere til klinikkleder og inngår i ledergruppen i klinikken.
 • ha ansvar for avdelingens drift og følge opp de målkrav som blir gitt.
 • delta og ta medansvar for klinikkens samlede utfordringer, fortakets økonomiske resultatmål og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle foretaket iht vedtatte overordnede mål- og strategier.
 • fremme fagutvikling, forskning og utdanning, samt ivareta læring- og mestringstilbudet overfor pasienter og pårørende.
 • sikre godt samarbeid med Universitetet i Oslo, andre akademiske læresteder, Oslo Kommune og landets andre helseforetak/regioner.
 • ha ansvaret for de til enhver tid løpende funksjoner/arbeidsoppgaver som pålegges naturlig og/eller kan knytttes til vedkommendes ansvarsområder.
Stillingens ansvarsområde kan justeres/endres dersom den videre integrasjon- og organisasjonsutviklingsprosessen, eller implementeringen av denne skulle gjøre det nødvendig. 

Kvalifikasjoner
 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå, fortrinnsvis innenfor medisin eller annet helsefag relevant for avdelingens ansvarsområde
 • Erfaring med faglig, administrativ og personalmessig ledelse. Vi vektlegger formell lederutdanning/lederopplæring
 • Dokumenterbare resultater fra tidligere lederstillinger. Vi vektlegger evne til god drift, gjennomføringsevne, medarbeidertilfredshet, økonomistyring og budsjettoppfølging
 • Dokumenterbare resultater fra omstillingsprosesser
 • Interesse for og erfaring fra forskning og utviklingsarbeid. Doktorgradskompetanse er en fordel
 • Innsikt i og forståelse for helsetjenestens struktur, roller og sammensetning, samt premisser for nasjonal samfunnsberedskap           
 • God organisasjonsforståelse og kunnskap om offentlig forvaltning
 • Søker må beherske norsk eller skandinavisk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring med ledelse av en tilsvarende organisasjon
 • Søkeren bør ha omfattende klinisk erfaring knyttet til de viktigste kliniske aktivitetene ved avdelingen, og en sertifisering som plastikkirurg foretrekkes.
Personlige egenskaper
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon
 • Du har overblikk, inntar et langsiktig perspektiv og omskaper mål til gjennomførbare prosjekter
 • Du gir en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder dem fokusert på målene
 • Du skaper en stabil og bekreftende atmosfære, er stødig og til å stole på. Og tar beslutninger som er rettferdige
 • Du utvikler medarbeidere gjennom delegering, ansvarliggjøring og veiledning
 • Du identifiserer og utnytter muligheter til å utvikle tjenestene som leveres
 • Du etterlever prosedyrer og retningslinjer, er engasjert og utholdende og leverer arbeid av høy kvalitet   
Det er ønskelig at søknaden har en beskrivelse av kvalifikasjoner angående administrasjon, ledelse, undervisning og fremmedspråk ferdigheter 

Vi tilbyr
 • Et utfordrende og vennlig arbeidsmiljø
 • Høye akademiske standarder
 • En gunstig pensjonsordning
 • Fordelaktige velferdsforhold
 • En inkluderende arbeidsplass
 • Lønn avhengig av kvalifikasjoner
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Sture S. Borgen
Tittel: HR-leder
Telefon: +47 90146542
E-post: UXSTRG@ous-hf.no
Navn: Kim Alexander Tønseth
Tittel: Klinikkleder
Telefon: +47 91823436
E-post: ktonseth@ous-hf.no
Arbeidssted
AVDELING FOR PLASTIKK OG REKONSTRUKTIV KIRURGI - Klinikk for Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo