Kort om arbeidsgiver

Bærum sykehus er det største lokalsykehuset i Vestre Viken og det 7. største i Norge. Sykehuset er organisert i 6 avdelinger, Medisinsk, Kirurgisk, Ortopedisk, AIO (Anestesi, Intensiv og Operasjon) og Avdeling for gynekologi og fødselshjelp. Bærum sykehus har også en egen Forskningsavdeling. Kvalitet i behandlingen, forskning og fokus på pasientsikkerhet kjennetegner sykehuset.
Det er arbeidet systematisk med å forbedre pasientforløpene og operasjonsforløpene er blitt effektivisert over flere år. Sykehuset er sertifisert etter ISO standarden for kvalitet.

​Vi søker fagsjef medisin. Stillingen er organisert i klinikkdirektørens stab sammen med andre fagsjefer. Fagsjef medisin skal være en pådriver i kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet.  Du må være tydelig, ha evne til å ta initiativ, og ønske å være med og føre Bærum sykehus inn i fremtiden.

Fagsjef medisin må ha god kommunikasjonsevne og bidra til samhandling internt og eksternt, være samlende på tvers av faggruppe. Videre må du bidra til å motivere ledere og medarbeidere i det daglige pasientsikkerhets- og forbedringsarbeidet. Fagsjef medisin inngår i fagnettverk med andre sykehus i Vestre Viken.

Stillingen er aktuell for deg som har erfaring i spesialisthelsetjenesten og som ønsker å arbeide overordnet med utvikling av fag, kvalitet og pasientsikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet på klinikknivå.
 • Bistå i forbedringsarbeid, innovasjon og strategi
 • Bidra i videre utvikling av digitale løsninger
 • Rådgiver for klinikken og klinikkdirektør 
 • Delta i faglige utviklingsprosesser
 • Beredskap
 • Samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Cand.med., med erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten 
 • Kompetanse i forbedringsarbeid vektlegges 
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk
 • Systemforståelse
 • Fordel med erfaring fra tverrfaglig samarbeid og linjeledelse
 • Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid
 • Interesse for teknologi og digitalisering

Personlige egenskaper

 • Fremoverlent og nytenkende
 • Evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger 
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Engasjert i faglig utvikling- og forbedringsarbeid
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende, sentral og utfordrende stilling
 • Være med å videreutvikle Bærum sykehus og Vestre Viken
 • Mulighet for personlig utvikling og videreutvikle rollen 
 • Dynamisk og godt arbeidsmiljø 
 • Tilsetting på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Pensjonsordning
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland samt mange rabattordninger og kulturtilbud
 • Lønn etter avtale
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer
Navn: Trine Olsen
Tittel: Klinikkdirektør
Telefon: 48196158
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bærum sykehus
Sogneprest Munthe- Kaas vei 100
1346 Gjettum