Kort om arbeidsgiver

Vi lyser ut ny stilling som overlege ved endokrinologisk seksjon, Stavanger Universitetssjukehus. Søker må være ferdig eller snart ferdig spesialist i endokrinologi. Interesse for forskning vil bli vektlagt. 

Bemanningen på endokrinologisk seksjon er 5 overleger og tre LIS 3 endokrinologi. Det er i tillegg diabetes/endokrinologiske sykepleiere, fotterapeut, sårsykepleier og klinisk ernæringsfysiolog tilknyttet avdelingen. 

Endokrinologisk seksjon driver en utstrakt poliklinisk virksomhet innen alle felt av endokrinologien. Seksjonen dekker hele utdanningsløpet i endokrinologi. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. Tiltredelse etter avtale.

Stillingen lyses ut på legejobber.no.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingen øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Godkjent endokrinolog eller snart fullført spesialisering i endokrinologi
 • Norsk autorisasjon
 • Forskningserfaring og vitenskapelig produksjon er ønskelig
 • Undervisningserfaring
 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Siri Carlsen
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 95087620
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger