Aremark kommune har ledig inntil 100 % vikariat som kommuneoverlege for perioden 15.08.2021 – 15.08.2022.

Aremark legekontor ligger sentralt i Aremark, ved siden av sykehjem, skole og barnehage, 2,5mil fra Halden og 3,2 mil fra Ørje (E18).
Legekontoret er samlokalisert med helsestasjonen. Det er 2 fastlegehjemler tilknyttet kontoret. Kommunelegen vil få kontorplass i tilknytning til sykehjem.

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglige rådgiver. Du får ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver på et administrativt nivå og fagansvar for legetjenesten i kommunen

Arbeidsoppgaver
 • Kommuneoverlegen ivaretar samfunnsmedisinske oppgaver ut fra Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Lov om folkehelsearbeid, Helsepersonell loven, Psykisk helsevernlov mfl.
 • Medisinsk rådgivning overfor den kommunale organisasjon
 • Faglig ansvar for miljøretta helsevern, smittevern og helseberedskap
 • Ivaretaking av andre oppgaver som etter loven er særskilt tillagt kommuneoverlegen
 • Samfunnsmedisinsk rådgivning i kommunen sitt folkehelsearbeid og i kommunen sin plan- og samfunnsutvikling
 • Delansvar i planarbeidet retta mot kommunale helsetjenester
 • Bidra i samhandlinga med spesialisthelsetjenesten og andre kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i kommunen sin kriseledelse
 • Sykehjemslege med generelt medisinskfaglig arbeid knyttet til geriatri samt ukentlig legevisitt
 • Helsestasjonslege med blant annet spedbarnskontroller, skolehelsetjeneste
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 •  Relevant erfaring
 •  Spesialistutdanning i samfunnsmedisin vil bli vektlagt
 •  Førerkort klasse B
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Analytisk og evne til å tenke helhetlig
 • Handlekraftig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Utviklingsorientert og innovativ
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig miljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
Spørsmål om stillingen kan rettes til virksomhetsleder Christian Gundersen, tlf. 926 16 440 eller christian.gundersen@aremark.kommune.no    

Søknadsfrist: 03.05.2021
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Aremark kommune
Kontaktperson
Navn: Christian Gundersen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 926 16 440
E-post: christian.gundersen@aremark.kommune.no
Arbeidssted
Aremarkveien 2276
1798 AREMARK