Kort om arbeidsgiver

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Agder. Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) har enheter både i Arendal og Kristiansand og er organisert under Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF. Klinikken har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern og rusbehandling for voksne og barn/ungdom i Agder.

Psykiatrisk sykehusavdeling utgjør sammen med Distriktspsykiatrisk, Agder ( døgn-, dagenheter og poliklinikk med ambulante tilbud) en enhet forhold til spesialistutdanningen i voksenpsykiatri. Disse to avdelingene gir spesialistutdanning for LIS3 i psykiatri som oppfyller alle læringsmål i voksenpsykiatri (VOP). 

Sykehuset gir dessuten opplæring som oppfyller alle felles læringsmål (LM). Hele spesialistutdannelsen i psykiatri kan derfor gjennomføres ved Sørlandet sykehus HF.

Vi har ledig for lege i spesialisering:

3 x 100 % fast stilling

Spesialitet: Psykiatri  

For stillingen gjelder tiltredelse etter avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Psykiatrisk sykehusavdeling ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk og behandling
 • Inngår i vaktordning
 • Arbeidsoppgavene løses i henhold til verdigrunnlaget til Sørlandet sykehus HF, hvor begrepene respekt, faglig dyktighet, engasjement og tilgjengelighet står sentralt

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen og autorisasjon som lege
 • Fullført 18 måneders turnus/LIS1-tjeneste
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Kjennskap til norsk regel,- og lovverk

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker oss en engasjert og ansvarsfull medarbeider som evner å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner. Det er viktig at du kan arbeide selvstendig, tverrfaglig og i team og at du er systematisk og nøyaktig i ditt arbeide. Vi legger særlig vekt på dine personlige egenskaper og ønsker en kollega med gode kommunikasjons,- og samarbeidsevner. Du må være fleksibel og profesjonell, men personlig i ditt møte med pasienter, pårørende og kollegaer og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Ansatte ved Sørlandet sykehus har sin pensjonsavtale i KLP ( 2 % pensjonstrekk) og dette gir rett til alders,- uføre og etterlattepensjon. I tillegg har vi et bredt tilbud med trening for alle ansatte
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Linda Esperaas
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 938 69 494
Navn: Torbjørg Jensen
Tittel: Overlege/Leder av Utdanningsutvalget
Telefon: 38 07 42 73
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Psykiatrisk sykehusavdeling, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand