Kort om arbeidsgiver

Ambulansetjenesten i Midt- Norge består av 3 ambulanseavdelinger, en i hvert av de tre helseforetakene som ligger i Helse
Midt-Norge: Helse Møre og Romsdal, St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.
For å opprettholde en samkjørt ambulansetjenesten for hele regionen ble
Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge opprettet i 2015 av det
regionale helseforetaket. Avdelingen har ansatte med ulik kompetanse for å
understøtte ambulansetjenesten i de tre Helseforetakene på best mulig måte.

Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge ligger under Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs hospital. Avdelingen har
regionale oppgaver som blant annet omfatter faglige retningslinjer,
dokumentasjon og analyse, kompetanseutvikling for prehospitale tjenester,
prosjektstøtte. I tillegg til omfattende logistikkoppgaver. Midt-Norge har bygd
opp gode systemer som gir grunnlag for målrettet utvikling av tjenestene, også
inn mot nasjonale fagmiljøer.

Vi søker en engasjert og positiv lege med innsikt i akuttmedisinske tjenester utenfor og i sykehus i Midt-Norge. Erfaring fra ambulanse eller luftambulansetjeneste,
legevakt, akuttmottak eller andre relevante fagområder (anestesiologi og akutt
og mottaksmedisin) er ønskelig. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Innovasjon
og videreutvikling av tjenesteområdet er viktig i tiden fremover. Utpreget god
samarbeidsevne og selvstendighet er viktig for måten avdelingen arbeider på. Arbeidsmetodikk
er basert på regionalt teamarbeid og konsensus. 

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjonspunkt for medisinskfaglige spørsmål
 • Delta i fagråd ambulanse
 • Bidra til faglig kvalitetssikring av kurs og fagdager
 • Tjenesteutvikling og bidra til grunnlag for forskning
 • Delta i anskaffelser og administrativ forvaltning av fagsystemer
 • Prosjekt og konseptutviklingsarbeid
 • Analysearbeid
 • Bidra til å videreutvikle faglige retningslinjer
 • Bindeledd mellom ulike fagmiljø
 • Bidra til standardisering av tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Lisens til å praktisere som lege i Norge
 • Gode norskkunnskaper og formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Særlig god evne til samarbeid og veiledning
 • Engasjert og målstyrt
 • Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst
 • Gode formidlingsevner
 • Nettverksbygger
 • Relasjonsbygger utover egen organisasjon
 • Fleksibel
 • Nytenkende
 • Opptatt av videreutvikling av tjenesten
 • Interesse og forståelse for utvikling av IKT verktøy 

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldende avtale mellom Spekter og Dnlf
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Christian Juvkam
Tittel: Medisinfaglig rådgiver
Telefon: +47 911 10 113
E-post: per.christian.juvkam@stolav.no
Navn: Bjørn Julbø
Tittel: Konst. avdelingssjef
Telefon: +47 413 50 224
E-post: bjorn.julbo@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fellesfunksjonen for ambulansetjenesten i Midt-Norge 
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim