Kort om arbeidsgiver

Er du engasjert i barn og ungdoms utvikling og psykiske helse, og ønsker å være med på å styrke og å videreutvikle dette viktige fagfeltet?

Tenker du på muligheten for å  jobbe i Østfold?

Vi har ledig 100 % fast stilling for engasjert overlege.

BUPP Moss er en av fem poliklinikker i avdeling BUPP/HABBU ved Sykehuset Østfold, og har områdeansvar for kommunene Moss, Vestby, Råde og Våler.

Seksjonen er plassert på Sykehuset i Moss, og er lett tilgjengelig med bil fra E6 med gode parkeringsmuligheter, samt greit tilgjengelig med både tog og buss, og har trygg sykkelparkering. 

Mossedistriktet har flott beliggenhet i forhold til friluftsområder med både sjø og skog, og kunst og kafeer finnes nært i vakre herregårdslandskap.

BUPP Moss har 25 fagstillinger, hvorav 3 stillinger for overlege i barne- og ungdomspsykiatri og 1 stilling for LIS. Legene har egne ukentlige møter på poliklinikken og har månedlige møter med legegruppen i avdeling BUP på Åsebråten barnepsykiatriske klinikk i Fredrikstad. Overlegene har ansvar for veiledning av LIS og noe  undervisning av LIS i avdelingen. Avdelingen har ansvar for BUPP-dagene 2021.

Vi er opptatt av å ha og utvikle god og oppdatert kunnskap innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske feltet, og å kunne gi et nærværende og godt utrednings- og behandlingstilbud. Lege og andre behandlere deltar bl.a. i kursing innenfor FBT for spiseforstyrrelser, TF-CBT behandling for traumer og IGA gruppeterapi for ungdom. Flere LIS deltar på psykoterapiutdanningen i IBUP.  Vi prøver å tilrettelegge for at man kan få arbeide med /videreutvikle seg i interesseområder som er innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske feltet og som poliklinikken har behov for. Det er etablert egen forskningsgruppe i avdelingen.

Poliklinikken er organisert i 4 tverrfaglige team hvor man ukentlig drøfter utredninger, vurderer diagnose og behandling. Vi har i tillegg sped- og småbarnsteam, team som arbeider med spiseforstyrrelser og nevropsykiatrisk team som ledes av nevropsykolog. Vi arbeider med å kunne utvikle og gi et godt tilbud for barn og ungdom på barnevernsinstitusjoner i vårt distrikt.   

Poliklinikken har fokus på å utvikle samhandling og samarbeid med kommunale tjenester for barn og unge for å sikre sammenhengende tjenester. 

 Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke
å bli oppført på søkerlisten. 
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostikk, og behandling av barn og ungdom i alderen 0-18 år i henhold til nasjonale retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter og deres familier
 • Veiledning av LIS
 • Deltakelse i tverrfaglig internt samarbeid under utredning og behandling
 • Deltakelse i tverrfaglige team for diagnostisering, behandlingsplaner og evalueringer av behandling
 • Mulighet for undervisning internt og eksternt 
 • Deltakelse i fag- og kompetanseutvikling på seksjonen og i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring fra arbeid i med barn og unge i spesialisthelsetjenesten 
 • Må beherske norsk/skandinavisk muntlig og skriftlig godt
 • Personlig egnethet
 • LIS som har ca 6 mnd igjen av sitt utdanningsløp for å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri kan søke 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til fleksibilitet
 • Interesse for både individuelt arbeid og arbeid sammen med andre
 • Evne til å skape trivsel i en travel arbeidshverdag
 • Respekt for andre yrkesgrupper, og evne til å se verdien av samarbeid for best mulig pasientbehandling og forståelse

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende stilling som gir mulighet til å bidra i poliklinikkens utvikling av gode tjenester til våre pasienter og samarbeidspartnere  
 • En hyggelig arbeidsplass med en dynamisk og engasjert medarbeidergruppe som har høy faglighet og kontinuitet
 • Et godt tverrfaglig miljø hvor man jobber sammen for å gi våre brukere best mulig hjelp 
 • Aktiv legegruppe på BUPP Moss og faste møter i legegruppen i avdelingen
 • Gode velferdsordninger med blandt annet peronalhyttter 
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her.

 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Britt Guri Robertsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 69869600
Navn: Jorunn Thue Hansen
Tittel: Overlege
Telefon: 69869600
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss
Peer Gynts vei 84 A, Inngang D
1535 Moss