Ved Betanien hospital, Skien er det ledig 20% prosjektstilling av 1 års varighet med mulighet for forlengelse som overlege i fysikalsk medisin.  Oppstart etter avtale.
 
Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og oftalmologi.
 
Vi ønsker en spesialist i fysikalsk medisin med ansvar for å drifte en nyoppstartet skulderpoliklinikk. Den som ansettes vil jobbe i samarbeid med reumatologisk- og ortopedisk avdeling.
 
Arbeidsoppgaver:
Klinisk pasientrettet arbeid ved en egen skulderpoliklinikk.  
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og spesialist i fysikalsk medisin. Søkeren må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Sykehuset er lite og det legges vekt på samarbeidsevner, både innad og utad, vilje til initiativ og personlig egnethet.
 
Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved:
Avd.overlege Camilla Zettel, revmatologisk avdeling,
Avd.overlege Knut Forberg, ortopedisk avdeling
tlf. 35900700.
 
Søknadsfrist 07.05.21
 
Søknad sendes til:
Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktpersoner
Navn: Camilla Zettel
Tittel: Avd. overlege, revmatologisk avdeling
Telefon: 35 90 07 00
Navn: Knut Forberg
Tittel: Avdelingsoverlege, ortopedisk avdeling
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6,
3722 SKIEN

Arbeidssted
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN