Kort om arbeidsgiver
Ringerike kommune har ledig fastlegehjemmel ved Hallingby legekontor. Hjemmelen er ledig som følge av generasjonsskifte, og er lokalisert ved et 2-legekontor.
Hjemmelen er ledig fra 1.september 2021 eller etter avtale. Listelengden er i dag knapt 900 pasienter med mulighet for justering av listetaket avhengig av søkers ønske.
 
Hallingby legekontor er nyetablert som to legekontor og ny hjemmelsinnehaver vil ha rik mulighet for å bli med å utvikle tjenestetilbudet.
Til de to hjemler ved Hallingby legekontor er det knyttet et ute-fastlegekontor på Nes i Ådal, som begge fastleger må forvente å bidra til er velfungerende.  Videre er det tillagt Helsestasjon på Hallingby og sykehjem på Nes i Ådal.
 
Regelmessig deltakelse ved Ringerike interkommunal legevakt må påregnes. Legevakta er interkommunal med deltakelse av 7 kommuner og et pasientgrunnlag på ca 64000 innbyggere.  Det kan videre tilpliktes inntil 7,5 time i uken offentlige oppgaver innenfor kommunens helse- og omsorgstjenester, inkl. samfunnsmedisinske oppgaver.
 
Det stilles krav om gode muntlige og skriftlige norskferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Videre vil gjenværende fastleges vurdering av søker vektlegges.
Søker må ha norsk autorisasjon som lege, og være under spesialisering til eller spesialist i allmenn medisin.
 
Tildeling av fastlegehjemmelen vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk, herunder ASA 4310 (Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene) og forutsetter enighet mellom nåværende hjemmelsinnehaver og ny lege om overtakelse.
                                                          
Nærmere opplysninger:
Kommuneoverlege Karin Møller, tlf. 958 99 205, mail: karin.moller@ringerike.kommune.no ; post adresse: Ringerike kommune, Kommuneoverlegen, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
 
Gjenværende fastlege Wafer Bang, tlf.: 484 06 891; mail: waferbang@hotmail.com
 
Praksis-innehaver  Steffen Steffensrud, tlf.: 909 20 146; mail: steffen.steffensrud@gmail.com
 
Søknad sendes via webcruiter. Det ønskes vedlagt CV, kopi av autorisasjon, samt navn på referanser.
 
Søknaden merkes: Hallingby 2021
 
Søknadsfrist: 15. mai 2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Møller
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 958 99 205
E-post: karin.moller@ringerike.kommune.no
Navn: Wafer Bang
Tittel: Gjenværende fastlege
Telefon: 484 06 891
E-post: waferbang@hotmail.com
Navn: Steffen Steffensrud
Tittel: Praksisinnehaver
Telefon: 909 20 146
E-post: steffen.steffensrud@gmail.com
Arbeidssted
Hallingby legekontor
Hvalsbruveien 12
3525 HALLINGBY
Søk på stillingen