Kort om arbeidsgiver
Vi omorganiserer vår kommunale legetjeneste og har ledig 100% fast stilling som fastlege med lederansvar ved Gausdal legesenter.
Gausdal legesenter er et kommunalt drevet legesenter etablert i 2015, med 5,5 fastlegestillinger og 1 LIS1-lege i tillegg til 4,8 årsverk helsesekretær.  Alle ansatte har fast arbeidstid og jobber på fastlønn. Gausdal har felles kommuneoverlege med flere andre kommuner i regionen.
Stillingen vil ha en anslagsvis fordeling på 40% ledelse og 60% fastlege.
Lederoppgavene vil omfatte
•          Personalansvar for leger og helsesekretærer
•          Daglig drift og organisering av legesenteret
•          Økonomioppfølging
Stillingen vil være underlagt enhetsleder i Familie og helse.

Kvalifikasjonskrav
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering.
 • Norsk eller skandinavisk språk, på høyt kvalifisert nivå.
 • Politiattest i h.h.t. lov om Helsepersonell § 20a må fremlegges før evt. Tiltredelse
Personlige egenskaper
 • Du har et positivt menneskesyn, og dette kommer tydelig til uttrykk.
 • Du en tydelig og synlig fagperson og leder som bygger positive relasjoner, veileder dine medarbeidere og oppleves som åpen og inkluderende.
 • Du samhandler innad i legetjenesten og med andre tjenester på en måte som skaper trygghet og bidrar til godt samarbeid.
 • Du er løsningsorientert og fleksibel, og har interesse for ledelse og arbeidsgiverrollen.
 • Du har blikk for helheten, og evner å utvikle legetjenesten i tråd med mål og strategier for Gausdal kommune.
 
Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
 
Vi tilbyr:
 • En spennende og utfordrende stilling ved et moderne legekontor
 • Tilrettelegging for spesialisering innen allmennmedisin ved behov
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Et godt arbeidsmiljø med sterkt fokus på faglighet og utvikling.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Sølvi Bergset, mobil 90769449, e-post: solvi.bergset@gausdal.kommune.no
Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju.
Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Gausdal kommune
Kontaktperson
Navn: Sølvi Bergset
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 90769449
E-post: solvi.bergset@gausdal.kommune.no
Arbeidssted
Gausdal legesenter
Vestringsvegen 10C
2651 ØSTRE GAUSDAL