Kort om arbeidsgiver
100% fast stilling som overlege ved avdeling for øyesykdommer.
Stillingen innebærer pt 12-delt vakt med passiv hjemmevakt hverdager fra kl. 17:00 - 08:00
Aktiv vakt lørdag 09:00-14:00. Deretter passiv hjemmevakt fram til mandag kl.08:00

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet vil være utredning og behandling av pasienter ved poliklinikk, kirurgi, arbeid på sengepost samt vaktarbeid

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning som øyelege
 • Generelt bred erfaring innen fagfeltet
 • Søkere med forskningskompetanse, PhD  vil bli prioritert
 • Erfaring innen intraokulær kirurgi vil bli vektlagt
 • Den som ansettes må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strukturert og selvstendig arbeid
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø og teamfølelse
 • Være lojal til beslutninger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Et fagmiljø med forskning og klinisk behandling på høyt nivå
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Lønn ihht gjeldende overenskomst 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Noopur Kumar
Tittel: Avdelingssjef - Overlege
Telefon: 72573765
E-post: noopur. kumar@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, St. Olavs hospital
Harald Hardrådes gate 5
7030 Trondheim