Kort om arbeidsgiver
Sunnfjord kommune har 4 legesenter med Skei, Naustdal, Sande og Førde som lokasjonar.

Vi har ledig:
  • fastlegeheimel frå 01.09.2021 ved Førde legesenter.
På Førde legesenter jobbar det i dag 15 fastlegar. Det er 10.5 årsverk hjelpepersonell på legesenteret. Fastlegane har felles gruppepraksis i nye lokale og er sjølvstendig næringsdrivande. Det er 1100 pasientar på denne lista, men denne kan reduserast til 1000. Ein må rekne med inntil 7,5 timar kommunalt arbeid per veke.

Dei fleste fastlegane jobbar som sjølvstendig næringsdrivande. Vi kan tilby fastlønsavtale i denne heimelen. Vi er stolte av eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og hjelpepersonell. Vi nyttar per no System x som journalsystem, men dette skal skiftast ut før sommaren 2021.

Kommunen deltek i eit interkommunalt legevaktsamarbeid med 5 kommunar. Legevakta ligg i eigne lokale ved sjukehuset og har ansvar for legevakt, KAD-senger og legevaktsentral. Legevakta er fullt bemanna med hjelpepersonell heile døgnet og det er til ei kvar tid to legar til stades på vakt. Begge er fastløna med gode vilkår i 22-delt vakt.

Krav til søkar:
  • spesialist i allmenn medisin, om du ikkje er spesialist må du starte på spesialiseringa ved tilsetjing
  • gode samarbeidsevner
  • gode norskkunnskapar både munnleg og skrifteleg
  • politiattest må leggast fram ved tilsetjing
Personleg eigenskapar som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vert vektlegt.

Du må søke elektronisk.

Velkommen som søkar!
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sunnfjord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Knut Erik Folland
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 918 82 662
E-post: kef@sunnfjord.kommune.no
Navn: Roy Båtevik
Tittel: Medisinsk fagleg ansvarleg lege i Førde
Telefon: 906 04 909
E-post: roy.batevik@sunnfjord.kommune.no
Arbeidssted
Førde legesenter
Langebruvegen 28
6800 FØRDE