Kort om arbeidsgiver
     

Er du psykiater eller snart ferdig spesialist med interesse for psykosomatisk medisin?


Vi er et team bestående av 2 psykolog/psykologspesialist, 2 spesialsykepleiere og 2 legespesialister som saman ynskjer å bidra til utvikling av gode psykiske helsetenestar for somatiske pasientar. 

Vi ser etter deg som vil vera med å byggja eit unikt fagmiljø der vi skal sjå og behandle heile mennesket i landets fyste felles akuttmottak for somatikk og psykiatri. 

Vi utviklar for tida tilbodet til somatiske avdelingar ved mellom anna gruppebaserte tilbod for psykologisk mestring ved kroniske lidingar. I samarbeid med resten av sjukehuset har vi fokus på å fanga opp helseskadeleg bruk av rus og psykiske lidingar tidleg.

Vi tilbyr eit spennande fagmiljø. Det vil vera gode moglegheiter for å bygga kompetanse innan psykosomatisk medisin, og for å vera med å utforma tenestene. Dette er en nyoppretta stilling, som det vil være mulighet å vær med å utforme. For øvrig har avdelingen et aktivt forskningsmiljø, med fleire fullførte PhD gjennom dei siste åra. 

Vi hører gjerne ifrå deg på telefon 942 46 548

Søknader vurderes fortløpende.

Arbeidsoppgåver

 • Nyoppretta stilling, ein kan være med å utarbeide rammene
 • Gjennomføre psykiatriske tilsyn på pasientar
 • Rettleie legar i spesialisering
 • Undervisning av studentar og anna helsepesonell
 • Fagutvikling, kan legge til rette for at ein kan fordjupe seg i område innen psykossomatikk ein er spesielt interessert i.

Kvalifikasjonar

 • Søkar må ha norsk spesialistgodkjenning innen psykiatri, eller være i slutten av sin spesialisering.
 • Relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg, tilsvarande C1-nivå.

Personlege eigenskapar

 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du bidrar positivt til eit fagleg og kollegialt godt miljø
 • Du har god fagleg vurderingsevne, arbeider målretta og strukturert
 • Du tilpassar deg lett, og er løysningsorientert og fleksibel

Vi tilbyr

 • Gode lønnsvilkår
 • For tilflyttende dekker vi buutgifter på opptil 120 000 kr første år
 • Mulighet  for dekning av språkkurs viss relevant før-og-etter tiltredelse
 • 4 mnd. overlegepermisjon per 5 år ein har jobba i føretaket - moglegheit for å ta ut fortløpande
 • Mulighet for å delta i vaktordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Høyt fagleg nivå
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Inkluderende arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift)
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.

 

Mangfoldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Heine Hagenberg
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: 52 73 27 22
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Spesialisert behandling Haugesund, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund