Kort om arbeidsgiver
Ved Hvittingfoss legekontor er det en fastlegehjemmel ledig fra 30.08.2021

Om hjemmelen
 • Listestørrelsen er for tiden 591 pasienter med tak på 1000 pasienter.
 • Det er pliktig deltakelse i interkommunal legevakt.
 • Ved Hvittingfoss legekontor er det 2 leger og 2 helsesekretærer. Vi er organisert som DA (delt ansvar).
 • Vi har EKG, spirometri, 24-timers blodtrykksmålere, øreskylling, cryobehandling og ellers vanlig laboratoriedrift.
 • Med hjemmelen tilbys 25 % stilling som sykehjemslege ved Hvittingfoss bo- og behandlingssenter
Forskrift om fastlegeordningen og gjeldende avtaleverk med ASA 4310 og SFS 2305 regulerer kommunens vilkår for avtalen.

Vi ønsker av deg
 • Vi søker deg som har interesse for allmennmedisin
 • Det er viktig at du har gode kommunikasjonsevner og vil jobbe for et bra samarbeid på det etablerte kontoret.
 • Personlig egnethet som fastlege og kollega vektlegges.
 • Selvstendighet men også god samarbeidsevne overfor kolleger, ansatte og samarbeidsparter.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra norsk helsevesen.

Vi krever
 • At du har gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • At vi prioriterer søkere som er i spesialisering eller allerede er spesialist.
 • At vi vil legge stor vekt på hvordan gjenværende lege på legekontoret vurderer deg
 • At din kredittverdighet tåler overtakelse og drift av en legehjemmel

Formelle kvalifikasjonskrav
 • Norsk legeautorisasjon
 • Rett til trygderefusjon fra Helfo
Politiattest uten bemerkninger som ikke er eldre enn 3 måneder
 • Norsk førerkort klasse B.

Kontaktpersoner:
For nærmere opplysninger, kontakt fastlege: Guro Heimark, tlf. 41405699, epost: gurola@gmail.com
eller kommuneoverlege Ane Wigenstad Kvamme tlf: 47653354
epost: ane.wigenstad.kvamme@kongsberg.kommune.no

Ønsker ikke kontakt med selgere.

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Kongsberg kommune
Hvittingfoss legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Ane Wigenstad Kvamme
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 476 53 354
E-post: ane.wigenstad.kvamme@kongsberg.kommune.no
Navn: Guro Heimark
Tittel: Fastlege
Telefon: 414 05 699
E-post: gurola@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Hvittingfoss
Sentrumsveien 43
3647 Hvittingfoss