Ved Betanien hospital, Skien er det ledig fast 100% stilling som LIS ved øyeavdelingen.
 
I tillegg til den faste stillingen kan det bli mulighet for et 1 års vikariat ved avdelingen.
 
Ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.
 
Sykehuset har spesialiteter innen ortopedi, revmatologi og oftalmologi.
 
Øyeavdelingen har egen operasjonsavdeling med 2 operasjonsstuer og 1 skiftestue. I tillegg har avdelingen egen poliklinikk og disponerer 3 senger ved sykehusets sengepost. Avdelingen har egen sekretær og koordineringsfunksjon.
 
Øyeavdelingen utfører på vegne av Helse Sør-Øst «sørge for ansvaret» innen øyefaget i Telemark og har ca. 14.000 polikliniske konsultasjoner i året og ca. 200 innleggelser. Avdelingen har etablert et nært og godt samarbeide med avtalespesialistene.
 
Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege. Søkeren må beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Sykehuset er lite og det legges vekt på samarbeidsevner og personlig egnethet.
 
Sykehuset tilbyr lønn og arbeidsvilkår etter avtale og et godt arbeidsmiljø.
 
Nærmere opplysninger om stillingen ved avd.overlege Nina Holst, tlf. 35900700.
 
Søknadsfrist 07.05.21
 
Søknad sendes til:
Direktøren, Betanien Hospital,
Bj.Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Betanien Hospital
Kontaktperson
Navn: Nina Holst
Tittel: Avd. overlege
Telefon: 35 90 07 00
Søknad
Søknad sendes: Direktøren, Betanien Hospital
Bj.Bjørnsonsgate 6
3722 SKIEN

Arbeidssted
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 6
3722 SKIEN