Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune har ledig stilling som kommuneoverlege. Stillingen er i utgangspunktet 100 %, men i et arbeid med omstrukturering av tjenesten, lyser vi ut midlertidig 40 % stilling med begrenset ansvar og arbeidsoppgaver.
 
Som kommuneoverlege er du overordnet medisinskfaglig rådgiver for kommunen og skal fylle lovpålagte funksjoner i blant annet helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, smittevernloven og regelverket som følger av disse lovene. Du er rådgiver for hele kommunen i helsefaglige spørsmål. 
 
I stillingen som kommuneoverlege er du administrativt organisert under kommunalsjefen for Helse og mestring, og inngår i kommunalsjefens ledergruppe. Det er en tydelig fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommuneoverlegene og gjensidig stedfortrederansvar etter avtale. Godt samarbeid mellom kommuneoverlegene er viktig

Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglig rådgiver for kommunen i henhold til gjeldende lovverk 
 • Delta i planarbeid,
 • Ansvar for fastlegeordningen og fastlegene i kommunen 
 • Følge opp kommunalt drevne fastlegekontor
 • Veilede LIS-3 innenfor samfunnsmedisin og/- eller allmennmedisin
 • Organiseringen og fordelingen av ansvar mellom kommuneoverlegene kan endres
Kvalifikasjoner
 • Du må være utdannet lege og gjerne spesialist i samfunnsmedisin eller annen relevant videreutdanning, for eksempel master i folkehelsevitenskap. 
 • Du bør ha god faglig innsikt innenfor feltet samfunnsmedisin og folkehelsearbeid
 • Du bør ha god organisasjonsforståelse og erfaring med endring, måloppnåelse og veiledning
 • Du evner å implementere endringer 
Personlige egenskaper
 • Du er god til å samarbeide og bygge relasjoner 
 • Du er selvstendig, ansvarsbevissthet og bidrar til fremdrift 
 • Du er god til å formidle både skriftlig og muntlig på norsk  
Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr
 • En spennende stilling innenfor et område som er i rask utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger 
 • Velferdsordninger 
 
Annet
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
Politiattest må fremlegges før tilsetting.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kommunalsjefen
Kontaktpersoner
Navn: Hannelore Neuman
Tittel: Kommuneoverlege 2
Telefon: 47460147
E-post: hannelore.neuman@larvik.kommune.no
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 90828770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Feyersgate 7
Feyersgate 7
3255 LARVIK