Kort om arbeidsgiver

Vi søker en faglig engasjert psykiater med interesse for psykoseutredning, behandling og oppfølging. Vi har ledig 100 % stilling som psykiater ved vårt psykoseteam i poliklinikk fra 1. september 2021. 

Seksjon psykose er tverrfaglig sammensatt bestående av 3 overleger, 1 LIS lege,  4 psykologer der to skal være psykologspesialister, 3 psykiatriske sykepleiere og 1 sosionom.
Seksjon psykose er stadig i utvikling , der vi tilpasser oss krav og føringer som er med på å gjøre oss til et faglig interessant  psykoseteam. Vi utreder pasienter med mistanke om psykose og har fokus på tidlig intervensjon. Vi behandler pasienter med førstegangsspsykose, tilbakevennende psykose og pasienter med psykoselidelse som trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi gjør en del differensialdiagnostikk. Vi har fokus på somatisk helse og levevaner og tar blodprøver i egen seksjon. 
Vi har også ansvar for pasienter med Bipolar 1 lidelse, hvis pasienten trenger de langvarige og koordinerende tjenestene. Vi har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgn (TUD) og pasienter dømt til behandling. Vi tilbyr våre pasienter individuelle timer, IMR (Illness Management Recovery) gruppebehandling og vi har en Bipolargruppe. Flere behandlere har tilleggsutdanning som kognitiv terapi. Vi arrangerer pårørendekveld x 2 pr år. Vi er med i forskningsprosjekt om samvalg. Vi har nært samarbeid med andre avdelinger i AHUS, 1. linjetjenesten og fastlegene. 

Ved DPS Øvre Romerike er det 9 overlegestillinger og et godt legefaglig miljø. Det er ukentlige legemøter med faglig innhold.
DPS Øvre Romerike består av 4 polikliniske seksjoner, Seksjon psykose, Almennpoliklinikken, Seksjon for gruppeterapi (SFG) og Akutt- teamet, samt en døgnenhet med plass til 18 pasienter. Totalt har DPS Øvre Romerike ca 100 ansatte og alle seksjoner er samlokalisert i et moderne bygg på Jessheim.

DPS Øvre Romerike ligger 10 minutters gange fra togstasjonen eller fem minutter med buss.  30 minutter med bil fra Oslo og 30 minutter fra Oslo Lufthavn. Romeriksåsene egner seg for friluftsliv sommer som vinter.
Vårt opptaksområde er 5 kommuner på Øvre Romerike med  ca 102.000 innbyggere.

Alle må søke elektronisk.

Du er velkommen som søker til stilling som psykiater i et utviklingsorientert fagmiljø basert på en gjensidig tillit. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av egne pasienter på liste.
 • TUD arbeid.
 • Er lege og spesialist  i forløp der andre kolleger er behandler.
 • Utføre spesialistvurderinger/rådgiving/ kvalitetssikring av pasientforløp i teamet, godkjenne epikriser, bistand ved håndtering av kriser, vurdere pasientens tilstand og gjennomføre tiltak i samarbeid med behandler.
 • Samarbeid med kolleger i teamet
 • Ukentlig utredningsmøte.
 • Ukentlig behandlingsmøte.
 • Samarbeid med fastlegene.
 • Samarbeid med 1. linjetjenesten og pårørende.
 • Deltakelse i inntaksarbeid og inntaksteam.
 • Deltakelse i fag og kompetanseutvikling lokalt og sentralt i AHUS.
 • Deltakelse i forskningsprosjekter internt og eksternt.
 • Bidra i internundervisning i DPS og i psykoseteamet.
 • Veilede leger i spesialisering.
 • Bakvaktsordning for fem DPS i Akershus Universitetssykehus etter avtale. 
 • Bistå andre seksjoner ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Gode norsk kunnskaper - muntlig og skriftlig.
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i samfunnet (system tenkning og systemkunnskap).
 • Kunnskap om nasjonale retningslinjer, sentrale lover og forskrifter som anbefales og styrer deler av arbeidet i et psykoseteam.
 • Erfaring fra - og interesse for psykosefeltet er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • God relasjonell kompetanse, må like å arbeide tett på andre, både pasienter og behandlere.
 • God evne til å være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst basert på gjensidig tillit. 
 • Må ha en interesse for å arbeide i team
 • Ha god psykoseforståelse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr

 • Videre faglig utvikling og kompetanse. 
 • Ahus har et bredt spekter av idretts- og kulturtilbud
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Andersen Landet
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: +4797661359
Navn: Marianne Slåstad
Tittel: Overlege/ teamleder
Telefon: 63941300
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon psykose, DPS Øvre Romerike
Henrik Bullsvei 123
2052 Jessheim