Kort om arbeidsgiver
Sørreisa legetjeneste har ledig to fastlegevikariater i periodene 01.09.21 - 01.09.22 og 01.09.21 - 01.04.23

Om stillingene

I stillingene inngår 22 - delt legevakt på veldrevet interkommunal legevakt på Finnsnes.

Legetjenesten har et ungt og energisk miljø. Kontoret er en kommunalt drevet 9-lege-praksis (derav 2 LIS- 1 leger). Totalt 7 hjelpepersonell (5 sykepleiere og 2 legesekretærer).

Flere leger er under spesialisering, tre leger er spesialister i Allmennmedisin.

Fast avsatt tid til LIS-3-veiledning med allmennlegespesialist, i tillegg til ad hoc-veiledning.

Tjenesten er veldrevet og bruker Infodoc journalsystem
Stillingene vil inneha en del offentlig arbeid. Dette kan endres etter behov. Listetak settes ut fra andel offentlige oppgaver.

Fast avsatt tid til papirarbeid / admin hver uke. Mulighet for hjemmekontor.

Mulighet for valg av fast lønn eller privat praksis i kommunale lokaler.

Kvalifikasjonskrav
Vi søker deg som:
  • Har norsk autorisasjon som allmennlege, fortrinnsvis spesialist i Allmennmedisin, eller deg som ønsker å starte i spesialisering som LIS 3.
  • Søkere med utenlandsk utdannelse må oppfylle de krav HELFO stiller for å gi refusjon for tjenesten.
  • Har førerkort klasse B for manuelt gir
  • Har gode norskkunnskaper
  • Personlig egnethet vektlegges.
  • Har gode samarbeidsevne

Generell informasjon
Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Godkjent politiattest må legges fram før tiltredelse. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  Det legges vekt på egnethet ved tilsetting. Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig hvis ønskelig.

Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder Bodil Hansen, tlf. 41552420 eller avdelingsleder Tone Larsen, tlf. 48406556.

Avlønning i henhold til avtale. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista.

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sørreisa kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bodil Hansen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 415 52 420
Navn: Tone Lill Larsen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 484 06 556
Arbeidssted
Sørreisa legekontor
Sykehjemsveien 41
9310 SØRREISA