Kort om arbeidsgiver

Det er ledig et kort vikariat for lege i spesialisering innen generell kirurgi/gastroenterologisk kirurgi.

Oppstart 31.05.21, eller etter avtale.

Vikariatet er for 3 måneder med mulighet for forlengelse. 

 

Avdeling for gastrokirurgi består av samlet gastrokirurgisk virksomhet fra Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen er organisert i fire kliniske seksjoner/enheter, henholdsvis Enhet for øvre gastrokirurgi (Ullevål), Enhet for nedre (colorektal) kirurgi (Ullevål), Seksjon for lever- og pancreaskirurgi (Rikshospitalet) og Seksjon for avansert bekkenkirurgi (Radiumhospitalet). Overvektskirurgi og dagkirurgi ved Aker sykehus inngår i virksomheten på Ullevål.

Avdelingen har p.t. 35 overlegestillinger, hvorav 3 har tilknyttet professorat II. Avdelingen har 5 sengeposter og egne poliklinikker og dagkirurgi. Det er et utstrakt multidisiplinært samarbeid med de øvrige avdelingene i sykehuset, bl.a. i behandling av pasienter med multitraume og kreftsykdommer. Avdelingen har en betydelig virksomhet innen gastroenterologisk onkologi og avansert laparoskopisk kirurgi. Legene deltar i en omfattende kirurgisk poliklinisk virksomhet og dagkirurgi. Avdelingen har en stor forskning- og utdanningsvirksomhet, også av medisinske studenter. Det er meget gode muligheter for både forskning og utviklingsarbeid.

Stillingen er primært knyttet til Ullevål, men mulighet for rotasjon mellom de andre gastrokirurgiske seksjonene i OUS kan diskuteres om kandidaten har behov. Det forventes deltakelse i seksjonens drift på Aker.

Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Arbeidsoppgaver

 • Det vil bli forventet at man tar del i avdelingens utdannings- og forskningsaktiviteter.
 • Stillingen innebærer p.t. deltagelse i gjeldende vaktordninger på Ullevål og at utdanningskandidaten må påregne deltakelse i seksjonens arbeid på flere geografiske steder i OUS.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge.

Personlige egenskaper

 • Det vil legges stor vekt på søkerens personlige egnethet og samarbeidsevner, inkludert empatiske og kommunikative evner overfor pasienter, pårørende og medarbeidere.

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse.
 • Mulighet for utvikling av kompetanse innen stort område av gastroenterologisk kirurgi og multitraumebehandling.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlem i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade-, gruppeliv- og tjenestereiseforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Tom Glomsaker
Tittel: seksjonsleder
Telefon: 482 50 264
Arbeidssted
Avdeling for gastro- og barnekirurgi
Kirkeveien 166
0450 Oslo