Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver
Er du på jakt etter en spennende jobb? 

Vi søker etter sommervikar fra uke 26-33 med mulighet for forlengelse. Arbeidssted vil hovedsaklig bli på Peer Gynt helsehus , men det forventes at du også bidrar i kommunens andre sykehjemsinstitusjoner ved behov.

Dine arbeidsoppgaver vil være
 • Ansvar for pasientbehandling på  Helsehuset / i andre institusjoner i Moss kommune
 • Delta i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper for å gi et helhetlig tilbud til pasientene
 • Veilede, og informere pasienter, pårørende og kollegaer
Arbeidshverdagen vil preges av varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samhandling med kollegaer, videreutvikling av Helsehuset og legetjenestene og arbeid med fokus på kvalitet og brukerveiledning.

Du vil samarbeide mye med pleiepersonalet, ledelsen, legekollegaer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, Sykehuset Østfold og fastleger. 

Stillingen er organisert sammen med kommunens øvrige sykehjemsleger i Virksomhet Peer Gynt helsehus. Det er ukentlige felles faglige treffpunkter.

Arbeidstid
Dagtid
 
Vaktordning hver 4-6 helg på KAD må påregnes

Kvalifikasjoner
Utdanningskrav 
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Interesse og erfaring fra sykehjemsmedisin og allmennmedisin.
 • Utenlandske søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk
 • Politiattest
 
Vi legger stor vekt på relevante personlige egenskaper, som at du er:
 • Motivert for stillingen
 • Faglig dyktig og trygg i rollen
 • Evne til selvstendig arbeid, samarbeide med kollegaer, jobbe tverrfaglig og være strukturert og målrettet
 • Gode evner i kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Være med på å skape et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel og ha en positiv innstilling til sykehjemsmedisin og allmennmedisin

Om Enhet helsehus og Virksomhet Peer Gynt helsehus 
Enhet helsehus skal yte helhetlige og inkluderende tjenester til innbyggerne. Vi skal videreutvikle profesjonelle fagmiljøer og dekke behov som bygger på tverrfaglig samarbeid med fokus på tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Virksomheten Peer Gynt helsehus består av 53 kortidsplasser og sykehjemslegene i Moss kommune.

Peer Gynt helsehus tar imot et bredt spekter av ulike typer pasienter og diagnoser og er et dynamisk og lærerikt arbeidssted i kontinuerlig utvikling. Peer Gynt Helsehus består av 10 KAD plasser (interkommunale akutte døgnplasser), 30 korttidsplasser, hvorav 8 rehabiliteringsplasser og 5 plasser for lindrende behandling. I tillegg har helsehuset en tverrfaglig avdeling for fysioterapi -og ergoterapitjenester. 

Alle sykehjemslegene i Moss kommune er organisert i virksomhet Peer Gynt helsehus. Endringer i arbeidssted og arbeidsprosesser kan derfor forekomme.

 Vi tilbyr
 • Mulighet til å bygge verdifull kompetanse i sykehjemsmedisin og kommunehelsetjenesten
 • Spennende og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • Forutsigbar og stabil jobb med et stort tverrfaglig miljø
 • Faste møter for sykehjemslegene med fokus på fag
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk

Søknad
Kontaktpersoner
Overlege Ann-Kristin S. Meen, tlf. 452 17 552, eller virksomhetsleder Mari Kaurin , tlf. 404 33 361.
Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.
 
Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ann-Kristin S. Meen
Tittel: Overlege
Telefon: 452 17 552
Navn: Mari Kaurin
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 404 33 361
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Peer Gynt helsehus
Peer Gynts vei 86
1535 MOSS