Kort om arbeidsgiver
Ved Harestua Medisinske Senter i Lunner kommune er ledig vikariat i fastlegehjemmel fra 1.mai 2021. Dette i forbindelse med foreldrepermisjon i 4 måneder. Hjemmelsinnehaver søker, og regner med å få, sykehustjeneste i forlengelse av dette, så vikar kan få vikariat rundt 1 år. Lengde, oppstart og avslutning kan diskuteres med vikar innen oppstart. . Listestørrelse for tiden 700.

Harestua ligger i Lunner kommune i Oppland fylke. Det er 46 kilometer til Oslo, og det er god togforbindelse Oslo-Harestua. Harestua sentrum ligger langs Harestuvannet med flott natur på alle kanter. Det satses stort på Harestua for tiden med betydelig vekst av innbyggere, og flere vil komme til i de nærmeste årene. Store tomtearealer er avsatt til bolig- og næringsformål og mange barnefamilier, gründere og utbyggere vil finne sin plass i Lunner kommunes sørligste tettsted framover.


Arbeidsoppgaver
 • Harestua Medisinske Senter har samlet ca. 5.000 listepasienter og det er ca. 700 innbyggere på den ledige listen
 • Lunner kommune inngår i velorganisert interkommunal legevakt på Gran og Gjøvik. Vaktbelastningen er 1-2 vakter pr måned med mulighet for å påta seg ekstravakter
 • Generelle allmennmedisinske oppgaver
 • Offentlig allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, sykehjem, skolehelsetjeneste og legearbeid for prioriterte pasientgrupper kan pålegges. For tiden er ingen offentlige oppgaver knyttet til hjemmelen.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1/turnustjeneste
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Godt kjennskap til norsk helsevesen
 
Vikaravtale avtales med nåværende hjemmelsinnehaver i tråd med sentrale avtaler.
Vikaren må inngå samarbeidsavtale med Harestua Medisinske Senter. Søker må kunne få direkte oppgjør med HELFO.
 
Personlige egenskaper
 • Harestua Medisinske Senter er et stort og hektisk legekontor. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, positiv innstilling og god arbeidskapasitet er en forutsetning
 • Personlig egnethet vektlegges, især evnen til å arbeide selvstendig
 • Genuin interesse for mennesker, deres helse og livssituasjon
 
Vi tilbyr
 • Legesenter bestående av fem fastleger, en sykepleier, en bioingeniør og to helsesekretærer.
 • Leie av gode lokaler der renhold inngår
 • Gode samarbeidspartnere i andre deler av helsetjenesten i kommunen
 • Gode kollegiale forhold mellom fastlegene som har regelmessige møter
 • Stor fleksibilitet i arbeidstid, ikke tilknyttet kommunal bistilling
 
Harestua Medisinske Senter er et tverrfaglig senter der leger, fysioterapeuter med ulike spesialiteter, kiropraktor, osteopat og fysisk trener samarbeider om å finne den beste behandling. Det tilbys gruppetreninger og det er gode treningsfasiliteter.
Vi tilbyr også reisevaksinering og allergivaksinering, et tilbud som også gjelder for dem som ikke har fastlege på senteret. Det er god kollegial fraværsdekning innad i senteret.
Kontoret er åpent fra man-fre kl. 08.00-15.30 
Les mer på https://helserespons.no/web/hmslege/ 
 
Vi tilbyr
Vikariatet er ledig fra 1.05.2021
Vilkår knyttet til dette skjer med utgangspunkt i de til enhver tid gjeldende sentrale og lokale avtaler (rammeavtalene ASA 4310 og ASA 4301, kommuneavtalen SFS 2305 og den individuelle avtalen som blir inngått med kommunen).
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Lunner kommune
Kontaktpersoner
Navn: Solveig Olerud
Tittel: Kommunalsjef helse og mestring
Telefon: 97681882
E-post: solveig.olerud@lunner.kommune.no
Navn: Aleksander Klingenberg
Tittel: Fastlege/hjemmelshaver
Telefon: 988 99 057
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 21/971
Send søknad på mail
Arbeidssted
Harestua medisinske senter
Hadelandsvegen 859
2743 HARESTUA