Vi søker 1 fast og 1 midlertidig overlege / lege til avdeling for smittevern og beredskap i området smittevern, miljø og helse. Den midlertidige stillingen har 2 års varighet og mulighet for forlengelse.

Avdelingen har mange arbeidsoppgaver innen overvåking og rådgiving av de fleste agens som smitter via mat, vann eller vektorer, zoonotiske agens og smitte i helseinstitusjoner. Vi har et særskilt ansvar for beredskap og utbruddsetterforskning, smittevern i helsetjenesten og antibiotikaresistens, og har et utstrakt internasjonalt samarbeid på disse feltene. Avdelingen er bemannet med hovedsakelig leger, veterinærer, sykepleiere og ingeniører med tilleggsutdanning.

Stillingene vil tilknyttes seksjon for smitte fra mat, vann og dyr vil inngå i et spennende og tverrfaglig sammensatt miljø bestående av forskere og rådgivere. For å bli vurdert i en overlegestilling må du være godkjent spesialist i en relevant spesialitet. 

Området smittevern, miljø og helse som er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.     

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i avdelingens tverrfaglige team og jobbe med overvåking, beredskap, rådgivning og forskning på smittsomme sykdommer
 • Delta i og støtte opp om avdelingen forskningsprosjekter og forskningsstrategi
 • Bidra med praktisk rådgivning om smittevern til helsetjenesten
 • Foredragsvirksomhet
 • Mediekontakt
 • Støtte andre avdelinger ved større utbrudd av smittsomme sykdommer
 • Avhengig av kompetanse og behov kan det være aktuelt å delta i smittevernvakta
 • Endelig sammensetning av oppgaver vil tilpasses kvalifikasjonene til den som tilsettes

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Medisinsk embetseksamen
 • Basal kunnskap om smittevern, infeksjonsepidemiologi og overvåking
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk, både muntlig og skriftlig

I tillegg vektlegges følgende kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra sykdomsovervåking, smittevernarbeid og tilhørende rådgivning, gjerne fra spesialisthelsetjenesten eller kommunal helsetjeneste
 • Kjennskap til / erfaring fra norsk helsevesen
 • Kjennskap til norsk smittevernlovgivning og kommunal forvaltning
 • Erfaring med forskning, gjerne innen infeksjonssykdommer
 • Erfaring fra arbeid med beredskap
 • Interesse for samfunnsmedisin
 • Erfaring fra saksbehandling
 • Evne til å formidle faglig stoff på en klar måte
 • Erfaring med statistiske verktøy som SPSS, Stata, eller R, og store datasett er en fordel

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig arbeid og til å ta initiativ
 • Nøyaktig og stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner, liker å jobbe i tverrfaglig miljø
 • Fleksibel i travle perioder
 • Evne til å gjennomføre og oppnå resultater
 • Interesse for fagfeltet og ønske om å lære
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og sosialt miljø på avdelingen 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø 
 • Stilling som lege / overlege og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Kontaktperson
Navn: Susanne Hyllestad
Tittel: Fungerende seksjonsleder
Telefon: 41336103
Hjemmeside
Arbeidssted
Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet FHI
Lovisenberggata 8
0456 Oslo