• Listelengde: 1600
  • Journal system: Infodoc
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i travel fastlegepraksis Majorstuen fra 1. juni- 1år
4-legepraksis Infodoc journalsystem

Henv trine.bjorner@medisin.uio.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Trine Bjørner
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 91593690
E-post: trine.bjorner@medisin.uio.no
Arbeidssted
Majorstuhuset Legegruppe
Kirkeveien 64B
0364 OSLO