Kort om arbeidsgiver

Vil du jobbe i høyspesialisert fagmiljø i sommer?

Akuttpsykiatrisk avdeling gir øyeblikkelig-hjelp-tilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser. Pasientene mottas i akuttpsykiatrisk mottaksenhet, og vil etter en kort observasjons-/utredningsfase bli vurdert videreført til én av avdelingens fire fagdifferensierte enheter. Etter innkomst vektlegges psykiatrisk og somatisk utredning, diagnostisering og akuttpsykiatrisk behandling.

Akuttpsykiatrisk avdeling lyser ut en LIS-stilling i voksenpsykiatri. Vikariatet er ledig f.o.m. 03.05.2021 t.o.m. 29.08.2021. Dersom vi ikke får kvalifiserte LIS, vil det kunne bli aktuelt å ansette lege uten
turnus i ferievikariat dvs. f.o.m. 21.06.2021 t.o.m. 29.08.2021.

Søker du sommerjobb hos oss kan du få muligheten til å få en jobb hvor du får mange spennende utfordringer, mye erfaring og en
masse læring på kjøpet.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, utredning og behandling av pasienter med behov for akutt psykiatrisk helsehjelp
 • Journalskriving
 • Registreringer i DIPS og Metavision
 • Inngår i vaktordning på akuttpsykiatrisk avdeling, herunder tilsynsvirksomhet på somatiske avdelinger på OUS

Kvalifikasjoner

 • Lege med godkjent turnus
 • Vi søker engasjerte medarbeidere med erfaring fra og interesse for fagområdet
 • Må beherske skandinaviske språk
 • Må ha grunnleggende IKT-kompetanse
 • Ønskelig med kjennskap til pasientadministreringssystemet DIPS

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Silje Hagen Ranstorp
Tittel: Ass. avdelingsleder
Telefon: 22118427
Navn: Morten Selle
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 22118420
E-post: MORSEL@ous-hf.no
Arbeidssted
Avdeling for akuttpsykiatri voksen
Kirkeveien 166
0450 Oslo