Kort om arbeidsgiver
Institusjonslege 60 % fast, fordelt på 40 % Korttidsavdelingen ved Gjestad og 20 % ved Gystadmyr. Alternativt 20 %  eller 40 %.

På Korttidsavdelingen på Gjestad vil du, i samarbeid med institusjonslege som jobber i 100 % stilling fordelt på alle institusjonsavdelingene, samarbeide om fordelingen av pasientene på Korttidsavdelingen. 

Tilsvarende vil være på Gystadmyr, der er det institusjonslege i fast 80 %.

Hovedansvarsområde
 • Medisinskfaglig ansvar for beboere ved avdeling/enheten, og veilede og gi råd til andre yrkesgrupper
 • Yte faglig, forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp til alle beboere på institusjonen i henhold til gjeldende lovverk
 • Bidra til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av tjenesten i samarbeid med det øvrige personalet
Arbeidsoppgaver
 • Utføre nødvendige helseundersøkelser av alle beboere, herunder innkomstjournal, samtykkekompetanse/vurdering og årskontroll
 • Avklare palliasjon og livsforlengende behandling med tilhørende dokumentasjon
 • Delta på innkomstsamtaler og ha kontakt/samtale med pårørende etter behov
 • Oppfølging av medisinering, samstemming av medikamenter og legemiddelgjennomgang
 • Delta i oppfølging av farmasøytisk tilsyn
 • Journalansvar for legedelen av pasientjournalen i kommunens – til enhver tid gjeldende EPJ
 • Bidra med internundervisning
 • Listen er ikke uttømmende
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med gyldig HPR-nummer
 • Erfaring fra alders- og sykehjemsmedisin
 • Spesialist i allmennmedisin, indremedisin, andre relevante spesialiteter eller er under spesialisering i allmennmedisin
Personlige egenskaper
 • Stabil, fleksibel og ha gode samarbeidsegenskaper
 • Skal være kjent med og arbeide i forhold til verdier, visjon og mål for tjenesten
 • Gjeldende medisinske prosedyrer for kunnskapsbasert og god praksis
 • Samarbeide med alle aktuelle involverte parter, internt og eksternt, i forhold til den enkelte pasients behov
 • Gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
Vi tilbyr mulighet til en fast 60 % stilling, fordelt med 40 % på korttidsavdelingen på Gjestad i kombinasjon med 20 % på Gystadmyr. Dersom det heller foretrekkes å kun  jobbe enten 40 % korttidsavdelingen på Gjestad eller 20 % på Gystadmyr, så er dette også mulig, men da må dette fremkomme i søknaden.

Vi tilbyr en stilling som kan la seg kombinere med andre oppgaver. Stillingen inneholder faglig interessante områder og samarbeid med dyktige kollegaer.

Lønn etter avtale.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 første ledd, fremvises. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkerportalen eller tas med til evt. intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Marigit Sivertsen
Tittel: Avd leder korttidsavdelingen Gjestad
Telefon: 47688988
Navn: Hilde Fristad Rudolph
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 93212279
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Gjestad / Gystadmyr
2051 JESSHEIM