Kort om arbeidsgiver
Eidsvoll kommune har i alt fem privatdrevne legesentre med til sammen 21 fastleger. Kommunen har nå ledig tre fastlegehjemler, en ved Novo helsesenter på Råholt, en ved Sundet legesenter i Sundet (kommunesenteret) og en ved Vilberg legesenter (nær til kommunesenteret).

Novo helsesenter har tre fastlegehjemler. Den ledige hjemmelen er under oppbygging og har pr. i dag en listelengde på 500 pasienter, som kan økes til 900.
Hjemmelen er ledig og ønskes besatt raskt.
 
Sundet legesenter har fem fastlegehjemler. Den ledige hjemmelen har en listelengde på 1015 pasienter.
Hjemmelen blir ledig fra 01.07.2021. 

Vilberg legesenter har fire fastlegehjemler. Den ledige hjemmelen har en listelengde på 1250 pasienter. 
Hjemmelen er ledig fra 15.10.2021. 


Ved Novo helsesenter vil det være behov for vikar frem til fast tildeling av hjemmel, det samme kan også bli aktuelt for Sundet. Aktuelle vikarer bes søke på vanlig måte, men i tillegg kontakte kommunen raskt pr telefon (se kontaktinformasjon under).   

Eidsvoll har en overvekt av mannlige fastleger og kvinner oppfordres derfor til å søke av hensyn til kjønnssammensetning av fastleger.

Arbeidsoppgaver
  • Tildeling av fastlegehjemmel og overtakelsen av praksis skjer etter gjeldende avtaleverk.
  • Det er pålagt deltagelse i kommunens legevaktsordning.
  • Kommunale oppgaver pålegges i tråd med gjeldende avtaler.
  • Deltakelse i inntil to faste møter i året med kommunen.
Kvalifikasjoner
  • Søkere må være spesialist i allmennmedisin eller ha påbegynt spesialisering i allmennmedisin
  • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk skriftlig og muntlig
Personlige egenskaper
  • Evne til god kommunikasjon og godesamarbeidsevner vil tillegges stor vekt i tildeling av hjemmelen

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må framlegges før tiltredelse.

Vitnemål og attester skal tas med til intervju.

Spørsmål om fastlegehjemlene/vikariat - se kontaktinformasjon. 
  
Frist for søknad på de faste hjemlene er 10.5.2021. Frist for søknad for vikariat snarest - Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Eidsvoll kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sundet legesenter as v/Michael Holter
Tittel: fastlege/daglig leder
Telefon: 400 41 213
Navn: Novo helsesenter as v/Usman Akram Ansari
Tittel: fastlege/daglig leder
Telefon: 454 62 626
Navn: Vilberg legesenter v/Sigurd Kjørstad Fjell
Tittel: fastlege/kontaktperson
Telefon: 476 43 399
Navn: Carl Magnus Jensen
Tittel: kommuneoverlege
Telefon: 411 91 855
Navn: Marthe Hoel
Tittel: assisterende kommunedirektør
Telefon: 924 34 066
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Novo helsesenter, Vilberg legesenter og Sundet legesenter
Rådhusgata 1
2080 EIDSVOLL