Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Telemark HF har Pasientens helsetjeneste som visjon. Vi skal være et attraktivt sykehus, preget av faglig kvalitet, gode fasiliteter, effektiv samhandling med kommunene, og en sunn økonomi. Vi skal gi et bredt sykehustilbud til Telemarks befolkning. Pasientene skal oppleve et åpent og tilgjengelig helsetilbud, hvor de blir møtt med respekt og god kommunikasjon. Pasientene får opplæring og blir involvert i egen behandling. Her kan du lese mer om Sykehuset Telemark HF sin strategi for perioden 2020-22.

Vi søker etter en dyktig, motivert person som er fagdirektørens helsefaglige rådgiver og stedfortreder. Per i dag omfatter stabsområdet Fag og forskning  følgende: kvalitetsavdeling, forskningsavdeling, smittevern, samhandling, simuleringssenter,

Som fagsjef vil du arbeide i nært samarbeid med ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen og representere foretaket utad overfor en rekke eksterne samarbeidspartnere.

Sykehuset Telemark går nå inn i en svært viktig periode hvor utbygging av strålesenter for Vestfold og Telemark, nytt sengebygg og nytt akuttmottak tas over fra konseptfase til forprosjekt. Samtidig må vi omstille foretaket løpende for å få bedret kvaliteten.

Stillingen krever høy kompetanse, stor arbeidskapasitet og stort engasjement.

Stillingen kan eventuelt kombineres med for eksempel noe klinisk aktivitet etter avtale.

Fagsjefen rapporterer til fagdirektør og inngår i ledergruppen i stabsområdet Fag og forskning

 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring vil være et helt sentralt område
 • Bistå fagdirektør med blant annet strategi og planarbeid, faglige råd og utredninger
 • Bidra i samhandlingen med kommuner og Universitetet i Sør-Øst Norge (USN)
 • Fagsjefen er tiltenkt en rolle i LIS-utdanningen ved sykehuset.
 • Videreutvikling og drift av stabsområde Fag og forskning.
 • Ledelse av noen av områdene innenfor Fag og forskning kan være aktuelt
 • Nærmere beskrivelse av arbeidsoppgaver fås ved kontakt med fagdirektør

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, fortrinnsvis med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • Lederkompetanse er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Som fagsjef har du evne til å bygge relasjoner og gode samarbeidsforhold
 • Du er engasjert, tillitsvekkende og utadvendt
 • Det er en forutsetning at du har høy gjennomføringskraft og utholdenhet
 • Du har ambisjoner på vegne av faget og kan dokumentere resultater fra tidligere arbeidsforhold
 • Ved ansettelsen vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • en spennende stilling med utfordringer du selv kan være med å påvirke/løse
 • gode kollegaer og godt fagmiljø
 • lønn etter avtale 
 • god pensjon- og forsikringsavtale i KLP
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktperson
Navn: Halfrid Waage
Tittel: Fagdirektør
Telefon: 41558106
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fag og forskning, Sykehuset Telemark HF
Ulefossvegen 55
3710 Skien
Søk på stillingen