Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

FSAN / Forsvarets sanitet Regiment (FSAN REG) / Role 2 feltsykehus er en avdeling i vekst. Feltsykehusene skal levere kirurgiske tjenester som deler av det operative sanitetssystemet i Forsvaret. FSAN / Forsvarets sanitets styrker (FSAN REG) / Role 2 feltsykehus er en avdeling i vekst. Feltsykehusene skal levere kirurgiske tjenester som deler av det operative sanitetssystemet i Forsvaret. Sykehusene baserer seg i varierende grad på fast ansatt personell og beredsskapspersonell. Tjenesten i R2 systemet er varierende med oppgaver både innenfor utvikling, trening og øving. Personellet som jobber i avdelingen, må være forberedt på å gjøre tjeneste i operasjoner i utlandet.

Forsvarets sanitet har ledig 6 stillinger med 1 års midlertidig engasjement i FSAN REG ved Sessvollmoen garnison for personell på kirurgiske team til nasjonale og internasjonal tjeneste.

Arbeidsoppgaver:
Stillingene vil inngå i FSAN REG kirurgiske team hvorav rundt 50 % av tjenestetiden utøves på sykehuset du normalt er tilknyttet, for å sikre relevant klinikk. Forsvaret blir din hovedarbeidsgiver. Sykehuset bekoster eventuelle lønnskostnader som tilkommer spesialisten utover Forsvarets faste stillingsramme.  Det vil være fokus på operativ virksomhet, teamtrening og faglig utvikling.

Det er krav til:
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialitet innen generell kirurgi (eller relevant grensespesialitet), ortopedisk kirurgi og anestesiologi. Leger som holder på å ferdigstille spesialistutdanning oppfordres til å søke
 • Godkjent fysisk test for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting (kar 4). Link til testkriterier: https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
 • Godkjent MEDSEL
 • Sikkerhetsklarering HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse
 • Norsk statsborgerskap
Det er ønskelig med
 • gjennomført grunnleggende soldatutdanning/ førstegangstjeneste
Personlige egenskaper: 
Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre.

Vi tilbyr:
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a trening i arbeidstiden
 
Annet
Intervju og medisinsk seleksjon i uke 19. Stillingen har 1 års varighet og planlagt oppstart 1.august.
Vitnemål, attester og ev. autorisasjon legges ved digitalt på søketidspunkt.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Richard Sagen
Tittel: Oberstløytnant NK FSAN regiment
Telefon: 63 92 69 42
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR konsulent
Telefon: 63 92 69 01
Navn: Hilde Enger Haugen
Tittel: Major
Telefon: 63 92 57 25
Hjemmeside
Arbeidssted
Mogreina
Sessvollmoen
2054 MOGREINA