FSAN er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.
FSAN er databehandler for Forsvarets helseregister (FHR) og har faglig ansvar for epidemiologisk forskning i Forsvaret. Forskning drives innen flere fagområder, blant annet innen allmennmedisin, flymedisin, traumatologi, navalmedisin, psykiatri, epidemiologi, klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin. Du vil lede et team av medarbeidere med høy akademisk bakgrunn.

Ved FHR det ledig 100 % stilling som overlege. Arbeidssted er Oslo. Jevnlige tjenestereiser til Sessvollmoen må påregnes. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver: 
Som overlege i FHR vil du være registeransvarlig med ansvar for å drifte, vedlikeholde og videreutvikle FHR. Du vil arbeide med epidemiologisk forskning og ha faglig ansvar for rapportering i Forsvaret. Overlege FHR vil samarbeide med avdelinger som driver medisinsk og helsefaglig forskning i Forsvaret, samt eksternt samarbeid med Folkehelseinstituttet, universiteter og relevante forskningsinstitusjoner i NATO.  Andre oppgaver vil være å lede epidemiologisk utviklingsarbeid samt å ivareta linjelederansvaret for seksjonen.

Stillingen krever at du 
 • Har bakgrunn som lege med relevant spesialitet. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge
 • Har doktorgrad eller tilsvarende omfattende forskererfaring
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET innen tiltredelse
Det er ønskelig med
 • Erfaring fra helseregistre, bruk av statistiske verktøy og prosjektarbeid
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Kjennskap til Forsvarets datasystemer
Vi ser etter deg som
 • Er analytisk, strukturert og evner å ha helhetsoversikt
 • Er handlekraftig - evner å lede og gjennomføre prosjekter
 • Har arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater 
 • Har gode samarbeidsevner - evner å bygge nettverk og å lede tverrfaglige team
 • Har god fremstillingsevne, er tydelig både muntlig og skriftlig, samt evner å formidle på ulike nivå i organisasjonen
 • Har gode engelskkunnskaper
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overlege, stillingskode 0207, lønnstrinn 84 - 90 (p.t. kr 910.000 – 1.065.400 pr år). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 
FSAN er under organisasjonsendring og endring av stillingsbeskrivelse kan forventes.
Kontakt oberstløytnant Arne Johan Norheim for nærmere opplysninger om stillingen. For administrative spørsmål, kontakt Henriette Holthe. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Attester, autorisasjon og vitnemål må legges ved digitalt på søknadstidspunkt. Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Forsvaret
Kontaktpersoner
Navn: Arne Johan Norheim
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 48005535
Navn: Helene Ingand
Tittel: Senior HR-konsulent
Telefon: 63926901
Navn: Henriette Holthe
Tittel: Orlogskaptein
Telefon: 93212960
Hjemmeside
Arbeidssted
Oslo
Lovisenberggata 6
0456 OSLO