Kort om arbeidsgiver
Klinikk for bildediagnostikk består av 6 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, avdeling for spesialistutdanningen innen radiologi. radiografi, nukleærmedisin og medisinsk fysikk, merkantile tjenester, og avdeling for forskning og undervisning.
Klinikken har en stor og moderne utstyrspark. Vi har 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7 ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avanserte intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert PET- CT og Norges første PET-MR. Vi installerte egen syklotron i 2018. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Klinikken har i dag 58 overlegestillinger og 17 Lis-stillinger. Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros,
Oppdal og Fosen. 
Klinikk for bildediagnostikk har nå en ledig fast overlegestilling i 100 % p.t. innen nevroradiologi.
Overlegene/ radiologene ved klinikken er pr. d.d. inndelt i ulike fagområder. Ved en eventuell intern rokkering, kan det bli ledig stilling innen et annet fagfelt.             
Bemerk gjerne i søknaden om det er annet fagområde du har interesse for.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeide som radiolog i klinikken, for tiden ved seksjon for nevroradiologi.
 • Hoveddelen av arbeidet vil være innen fagområdet nevroradiologi. Det forventes kunnskaper og interesse for hele bredden av fagfeltet. Alle modaliteter brukes, men hovedvekten er på MR.
 • Noe arbeid på gjennomlysningslab kan inngå.
 • Stillingen kan pålegges deltagelse i vakt-ordning, for tiden gjelder dette 8-delt MR-vakt.
Kvalifikasjoner
 • Erfaring innen nevroradiologi vil tillegges stor vekt.
 • Europeisk diplom i nevroradiologi (EDINR) vil være en fordel.
 • Forskningserfaring vil tillegges vekt.
 • Krav om norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i radiologi.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Erfaring fra samarbeid på tvers
 • For stillingen gjelder at man kan omdisponeres til andre seksjoner dersom avdelingssjefen finner behov for det.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Høyt faglig nivå
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Åsmund Straum
Tittel: Avdelingssjef l lege
Telefon: 72573298
E-post: asmund.straum@stolav.no
Navn: Kjell Arne Kvistad
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 72 57 65 55
E-post: kjell.arne.kvistad@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for bildediagnostikk
7030 TRONDHEIM