Kort om arbeidsgiver
Det vil fortløpende bli ledige 5 etablerte fastlegelister i Molde kommune. Disse er lokalisert ved Legekontoret Fem Faste, Kvam legesenter og Legesenteret Molde, samt to fastlegelister ved Kirkebakken legesenter.
 
Beskrivelse av arbeidssted
Legekontoret Fem Faste har syv leger og LIS1, Legesenter i Molde har seks leger, Kirkebakken legesenter har fire leger og Kvam legesenter har fem leger. 
 
Legekontoret Fem Faste, Kvam legesenter og Legesenteret i Molde er veldrevne og etablerte private legekontorer lokalisert i nærheten av Molde sentrum. Disse driver vanlig privat drift med kommunal driftsavtale. Ved overtagelse må man tre inn i allerede eksisterende avtaler hva angår drift og økonomi, og påregne økonomisk kompensasjon til avtredende praksisinnehaver på vanlig måte. 
 
Kirkebakken legesenteret har kommunal ledelse og er lokalisert i Molde sentrum. Legesenteret har nullavtale med kommunen. 
 
Betingelser
Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk. Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.
Med unntak av Legekontoret Fem Faste, vil det i samarbeid med legesentrene bli søkt om tilskudd for ALIS-avtaler for LIS i privat næringsdrift og LIS i fastlege-vikariat i næringsdrift utover et års varighet. Ved tildeling av tilskudd vil dette være aktuelt etter avtale med den som får tilbud fra kommunen.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon som lege og tilfredsstille krav for Helfo-refusjon. Gode samarbeidsevner, personlig egnethet og faglig erfaring er blant momentene som vil bli vektlagt. Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 
Søknad
Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til intervju. Søknad må omhandle hvilken av fastlegelistene (hvilket legesenter) det søkes på eller en prioritering.
 
Søkerliste
Søkerlistene kan bli offentliggjort.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Molde kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Margrete Nødtvedt Sletten
Tittel: Kirkebakken legesenter
Telefon: 71 11 30 00
Navn: Bård Sættem
Tittel: Kirkebakken legesenter
Telefon: 988 57 882
Navn: Cato Innerdal
Telefon: 926 21 245
Navn: Ida Marie Mørk
Tittel: Kvam legesenter
Telefon: 481 91 309
Navn: Neelesh Kasbekar
Tittel: Legesenteret Molde
Telefon: 973 13 731
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Verftsgata 10
6416 MOLDE