Kort om arbeidsgiver
Vi har ledig 100% fast stilling for overlege (psykiater) i allmennpoliklinikken ved Voss DPS. Tiltredelse etter avtale.
 
Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter.
 • Medisinskfaglige vurderinger og oppfølging av pasienter.
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende.
 • Være med å påvirke og utvikle fag og kompetanse i DPSet.
 • Andre spesialistspesifikke arbeidsoppgaver vil tilkomme.
 • Bistand overfor andre avdelinger ved DPS ved behov.
 • Delta i vaktordning i døgnavdeling
 • Veiledning av lege i spesialisering, studenter ved behov
 • Delta som bakvakt for AH-ordning i poliklinikk
Kvalifikasjoner
 • Norsk legeautorisasjon.
 • Norsk godkjenning som spesialist i psykiatri.
 • Meget god beherskelse av norsk språk, både muntlig og skriftlig.
 • Forståelse for spesialisthelsetjenestens mandat og rolle i behandlingsapparatet (systemforståelse og systemkunnskap).
 • Kunnskap om helsemyndighetens lov- og forskriftsverk.
 • Søkere som er nær ved å fullføre spesialisering vil kunne komme i betraktning.
 • Personlig egnethet.
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale
 • Ukentlige legemøter.
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for deltagelse på kompetansehevende kurs, seminarer og videreutdanning.
 • Ansettelse skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og overenskomster for leger (Virke)
Søknadsfrist: 18.05.21 - søknader vurderes fortløpende
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Voss DPS NKS Bjørkeli
Poliklinikk
Kontaktpersoner
Navn: Frédéric Larsen
Tittel: Direktør
Telefon: 56514000
E-post: post@bjorkeli.no
Navn: Cathrine Stue Børhaug
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 56514000
E-post: post@bjorkeli.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Bjørkelivegen 27
5705 VOSS
Søk på stillingen