Kort om arbeidsgiver

Vi har ledige LIS stillinger og LIS vikariater i BUPA VVHF
BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning og Seksjon for Nevropsykiatri beliggende i Drammen og Seksjon for behandling i Bærum. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.

Alle seksjoner i avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansatte med bred erfaringsbakgrunn. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og forprosjekt FACT Ung.

Vi har en stor, engasjert og stabil legegruppe bestående av 33 overleger og 14 faste LIS stillinger. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. og vi har overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. Vi har LIS utdanning som satsingsområde og har et aktivt utdanningsutvalg som har utarbeidet avdelingens utdanningsplan for LIS. Vi kan tilby et fullt utdanningsløp med rotasjon til alle læringsarenaer som er nødvendig for å bli ferdig spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Vi har også fokus på nyansattperioden, og det er laget et opplæringsprogram for nye LIS som tilpasses den enkelte. Alle LIS har en av overlegene som sin kliniske veileder og får tildelt en LIS fadder ved oppstart. Fra januar 21 er LIS legene organisert i en egen LIS seksjon under avdelingsoverlegen.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved fast ansettelse, og vil være en del av arbeidsavtalen. 

Da noen av våre LIS leger nå skal ut i permisjon, og andre er blitt ferdig spesialister og har fått overlegestillinger i avdelingen, lyser vi ut følgende stillinger i

 BUPA LIS SEKSJONEN:

- 3 FASTE LIS STILLINGER
- 2 LIS VIKARIAT på 12 mnd.
- 1 LIS VIKARIAT på 18 mnd.

Oppstartstidspunkt: høsten 21, gjerne forsommer 21 på et av vikariatene.
Arbeidsted i avdelingen vil avtales ved tilsettelse, og det vil lages en plan for videre rotasjon for de som tilsettes i de faste stillingene. Det er ledig vikariat både på døgnseksjon og på poliklinikk.   

Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Ta ansvar for egen læring og delta aktivt i undervisningsprogrammet for LIS
 • Deltagelse i avdelingens vaktordning (for tiden 14 delt hjemmevakt)

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker primært etter engasjerte leger som ønsker å bli barne- og ungdomspsykiatere, men til vikariatene åpner vi for at leger i utdanning i andre spesialiteter som trenger sideutdannelse, eller allmennleger som trenger sykehusåret, også kan søke!
 • Du må inneha norsk autorisasjon, og ha godkjent LIS 1 tjeneste/turnustjeneste
 • Du må kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Du må inneha førerkort

Personlige egenskaper

 • Du bør ha god kontaktevne med barn og ungdom
 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner
 • Du bør ha evnen til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse, og engasjerte kollegaer
 • God tilrettelagt spesialistutdanning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Vestre Viken
Skysstasjon
1383 Asker