Kort om arbeidsgiver
Fast stilling som overlege i grenspesialiteten fordøyelsessykdommer (100 %) er ledig med oppstartdato 1.9.2021.

Medisinsk avdeling dekker et opptaksområde som lokalsykehus på ca. 168.000 innb., og har enkelte områdefunksjoner i Vestre Viken HF for 490.000 innb. Sykehuset har gode kommunikasjonsforbindelser til Oslo og hovedstadsområdet.

Medisinsk avdeling har alle grenspesialitetene innen indremedisin og er seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på hverdager.

Avdelingen har fem overlegestillinger i fordøyelsessykdommer og to LIS2/3 under utdanning i fordøyelsessykdommer. Gastromedisinsk seksjon Drammen Sykehus deler endoskopivakt-beredskap med Bærum sykehus for Vestre Viken HF, og involverer for tiden 4 gastroenterologer fra hvert sykehus. Som nyansatt vil man en periode bidra som generell medisinsk bakvakt. Det er planlagt overgang til endoskopivakt som dekkes av 5 leger fra Drammen Sykehus, mot dagens 4 leger.

Arbeidsoppgaver
Det er bred klinisk kompetanse i seksjonen. Seksjonen har 10 senger i sengepost, gastroenterologisk laboratorium har endoskopiutstyr for visualisering av alle segmenter i GI traktus, inkludert enteroskopi, kapselendoskopi, ERCP og EUS. Seksjonen har også områdefunksjon og utstyr til høyoppløselig manometri/pH måling.

Sykehuset har velutstyrt klinisk kjemisk laboratorium, røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT, PET-CT, MR og intervensjonsradiologi i døgnvakt samt eget patologisk laboratorium. Felles intensiv tar hånd om respiratorbehandling og pasienter med behov for avansert intensivbehandling, med anestesioverlege tilstede på døgnbasis.

Kvalifikasjoner
Utover klinisk og endoskopisk kompetanse og erfaring, vil supplerende kompetanse innen hepatologi og ultralyd, intervensjon (inkl. EUS) og gastrointestinale funksjonstester vektlegges.

Søkere med akademisk erfaring og interesse for å systematisere kunnskap oppfordres til å søke. Vi ønsker søker med gode samarbeidsevner. LIS 3 med kort gjenværende tid til ferdig spesialisering i fordøyelsessykdommer kan også søke.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter nærmere avtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Erik Gjertsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91854478
Navn: Terje Løitegård
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 950 80 221
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Med leger Hjerte og Gastro DS, Vestre Viken
Dronninggata 28
3004 Drammen