Kort om arbeidsgiver
Nydalen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus. Vårt opptaksområde er bydelene Sagene, Nordre Aker og Bjerke med tilsammen ca. 110.000 innbyggere. Nydalen DPS består av fire seksjoner: Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og Seksjon Psykose- og akuttbehandling i Gullhaugveien 12 i Nydalen, Seksjon Døgnbehandling i Lovisenberggaten 4 og Seksjon Psykiatrisk legevakt i Storgaten 40.

Vår seksjon for døgnbehandling ligger i hyggelige lokaler i Lovisenbeggt 4G. Seksjonen har tre enheter med til sammen 30 senger/ plasser og et fagteam med psykologer og leger. Vi har nå ledig fast stilling for overlege i spesialiteten psykiatri.

Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å forske og undervise, alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon, kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidet består av vurdering/utredning og behandling av voksne pasienter henvist fra primærhelsetjenesten og andre avdelinger innen psykisk helsevern
 • Rettighetsvurdering av henvisninger
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Veiledning av samarbeidspartnere
 • Valgfri deltagelse i vaktordning ved DPS døgn
 •  Stillingen er plassert i fagteam med leger og psykologer og rapporterer til seksjonsleder.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege
 • For stillingen kreves det norsk spesialistgodkjenning i psykiatri eller nesten ferdig spesialistgodkjenning
 • Søker må ha bred klinisk erfaring fra arbeid med voksne
 • Søker må beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vi søker personer med relevant erfaring fra arbeid med utredning og ulike behandlingstilnærminger med våre målgrupper.
 • Kjennskap til dynamisk korttidsbehandling, mentaliseringsbasert behandling, traume - og kognitiv behandling er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og god arbeidskapasitet forventes
 • Evne og lyst til å arbeide i et periodevis hektisk miljø

Vi tilbyr

 • Godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Dyktige kollegaer
 • Lønn i hht OUS overenskomst
 • Ukentlig internundervisning

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Wenche Andreassen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91860956
E-post: uxandw@ous-hf.no
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Lovisenberggt 4G
0455 Oslo