Kort om arbeidsgiver
På vegne av Stavanger DPS søker vi etter en psykiater til ettervernspoliklinikk (EVP). Stavanger DPS ligger sentralt i Stavanger, og har kort avstand til flotte turområder.

(EVP) – er et satsingsområde ved Stavanger distriktspsykiatriske senter (DPS). Hit kommer pasienter med sammensatte og alvorlige psykiske lidelser, ofte med rusproblematikk. En stor andel av pasientene er
underlagt tvungent psykisk helsevern.

Stavanger DPS består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og to sengeposter. Det er totalt 30 døgnplasser. På ettervernspoliklinikken er det ansatt en leder (psykologspesialist) og tre psykiatriske sykepleiere. Avdelingsoverlegen ved Stavanger DPS jobber 50 prosent klinisk i ettervernspoliklinikken. 

Stillingen tilbyr
 • Interessant arbeid i et engasjert og spennende fagmiljø, der du kan utvikle deg både personlig og faglig
 • Et arbeidsmiljø som er preget av faglig styrke, humor og åpne kontordører
 • Mulighet for å jobbe med forskning
 • Rekrutteringstillegg som sikrer overlege 100 000 kroner over tariffestet grunnlønn
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Arbeidstid 08:00-16:00. Ingen helgearbeid/eller kveld
 • Ikke pålegg om å gå vakter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • SUS dekker flytte- eller pendlerutgifter etter avtale
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Stavanger DPS ligger i moderne og lyse kontorer sentralt i Stavanger 
Arbeidsoppgaver
 • Behandlingsansvar for pasienter med sammensatt og alvorlig psykisk sykdom
 • Bidra til å nå målet om å forebygge tilbakefall, unødvendige innleggelser
 • Dokumentasjon/registrering i pakkeforløp
 • Delta i tverrfaglige team
 • Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser
 • Vedtaksansvar for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD)
 • Medisinske vurderinger og medikamentell behandling
 • Veiledning av LIS
 • Jobbe målrettet og systematisk med riktig og redusert bruk av tvungent psykisk helsevern
 • Være med å bidra til å videreutvikle tjenestetilbudet i EVP
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri
 • Det forutsettes at søkeren har vedtakskompetanse og kvalitetssikrer bruken av tvungent psykisk helsevern
 • God kjennskap til psykisk helsevernloven og erfaring med vurdering av samtykkekompetanse
 • Erfaring med vurdering og behandling av pasienter med alvorlig psykiske lidelser, vilkår for tvungen psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom
 • Erfaring med å følge opp pasienter som er på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet. Liker å samarbeide med pasientgruppen
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert
 • Handlekraftig, ansvarsbevisst, fleksibel og løsningsorientert
 • Faglig oppdatert
 • Evne til å kommunisere godt med pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Sjekk ut sus.no/Instagram for å bli bedre kjent med Stavanger DPS! 

CV, attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Har du noen spørsmål eller ønsker å vite mer om stillingen, ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktpersoner
Navn: Njål Hjelde Anderssen
Tittel: Junior rekrutteringsrådgiver
Telefon: 41 70 10 70
E-post: legejobber@legeforeningen.no
Navn: Marte Rønnestad
Tittel: Rekrutteringsrådgiver
Telefon: 41 70 10 70
E-post: legejobber@legeforeningen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Stavanger DPS (EVP)
Send søknad på mail
Arbeidssted
Stavanger DPS
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 STAVANGER
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og karriereveiledning for lege...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image