Kort om arbeidsgiver
På vegne av Stavanger DPS søker vi etter psykiatere til allmennpsykiatrisk poliklinikk. Stavanger DPS ligger sentralt i Stavanger og har kort avstand til flotte turområder.

Stavanger DPS består av voksenpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, ambulant akutteam, ettervernspoliklinikk og 2 sengeposter. Det er totalt 30 døgnplasser. Stavanger DPS er en stor allmennpsykiatrisk poliklinikk,  med både individualbehandling og gruppebehandling. Poliklinikken består av tre tverrfaglige team.  

Stavanger DPS har et allerede godt fungerende lag, med ulik bakgrunn og erfaring. Poliklinikken har et sterkt fagmiljø med mange spesialister, et sjeldent godt arbeidsmiljø og svært lavt sykefravær.

Som psykiater i poliklinikken vil du være knyttet til et av teamene, som forøvrig består av psykologspesialister, psykologer, LIS og sykepleier. Poliklinikken har fem overlegestillinger og to LIS-stillinger. Teamene bistår også hverandre på tvers.

Stavanger DPS deltar i et spennende PTSD-prosjekt som administreres av NKVTS der det arbeides med å implementere traumebehandling.

Stillingen tilbyr
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Rekrutteringstillegg som sikrer overlege 100 000 kroner over tariffestet grunnlønn
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Arbeidstid 08:00-16:00. Ingen helgearbeid/eller kveld.
 • Ikke pålegg om å gå vakter.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • SUS dekker flytte- eller pendlerutgifter etter avtale
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Stavanger DPS ligger i moderne og lyse kontorer sentralt i Stavanger 
Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter med bredt spekter av psykiske lidelser
 • Bistå kolleger med medisinskfaglig vurdering ved behov
 • Veiledning av LIS-leger
 • Samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra til fagutvikling og til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Oppfølging av pasienter under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold
 • Deltagelse i inntaksteam
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, eller snart ferdig spesialist i psykiatri
 • God kunnskap om psykisk helsevern, gjeldende lovverk og retningslinjer
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
Personlige egenskaper
 • Trives i et aktivt og hektisk miljø
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og arbeidskapasitet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlige egnethet vil bli vektlagt
Sjekk ut sus.no/Instagram for å bli bedre kjent med Stavanger DPS!

CV, attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Har du noen spørsmål eller ønsker å vite mer om stillingen, ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Legejobber
Kontaktpersoner
Navn: Njål Hjelde Anderssen
Tittel: Junior rekrutteringsrådgiver
Telefon: 41 70 10 70
E-post: legejobber@legeforeningen.no
Navn: Marte Rønnestad
Tittel: Rekrutteringsrådgiver
Telefon: 41 70 10 70
E-post: legejobber@legeforeningen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Søknad
Søknad merkes: Stavanger DPS (poliklinikk)
Send søknad på mail
Arbeidssted
Stavanger DPS
Adjunkt Hauglandsgt 34
4022 STAVANGER
Søk på stillingen
Mer om arbeidsgiver

Legejobber har lansert rekrutteringstjenester og tilbyr rekruttering- og karriereveiledning for lege...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image