Kort om arbeidsgiver

Divisjon psykisk helsevern, avdeling BUP har 2 ledige vikariater for lege i spesialisering innen barn og unges psykiske helsevern. 

Avdelingen består av seks poliklinikker og to døgninstitusjoner. Poliklinikkene ligger i Follo, på Furuset, Grorud, Øvre Romerike, Nedre Romerike og på Kongsvinger.

De ledige vikariatene har arbeidssted BUP Follo, har oppstart 01.09.21 og er av 1 års varighet.

Arbeidsoppgaver

Avdeling BUPs hovedoppgave er spesialiserte undersøkelses- og behandlingstilbud til barn, ungdom og deres familier, samt utadrettet virksomhet med veiledning til samarbeidspartnere.

Arbeidet er organisert i tverrfaglige team.

Legene inngår også i en vaktordning ved Ungdomspsykiatrisk klinikk.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som lege

Fullført LIS 1

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Kan jobbe selvstendig.

Tar ansvar og har vilje til kompetanseheving.

Er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og samarbeid med andre ansatte som har god kompetanse innenfor fagfeltet.

Gode muligheter for deltakelse i kompetansegivende videreutdanning innen fagfeltet.

Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter og mye annet.

Bedriftsidrettslag med stort og variert tilbud.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kirsten Yset
Tittel: Seniorrådgiver - Adm.
Telefon: 41639378
Hjemmeside
Arbeidssted
BUP LIS-leger, Akershus universitetssykehus HF
Åsenveien 3
1400 Ski