Kort om arbeidsgiver
25 % stilling som fastlønnet lege på natt ved Legevakten i Orkdalsregionen, vikariat.

Legevakten i Orkdalsregionen omfatter felles legevakt på kveld, helg og natt for 8 kommuner i Orkdalsregionen, med til sammen over 50 000 innbyggere. Ca. 30 fastleger deltar i legevakt på kveld og helg. Nattevakter bemannes av leger ansatt i faste stillinger.  Stillingsstørrelse er 25 %, for tiden turnus med arbeid hver 4. helg. Stillingen er fastlønnet. Det er en lege og en sykepleier på vakt til enhver tid, samt en lege i bakvakt. Legevakten er lokalisert på Orkanger i Orkland Kommune.
Vikariatets varighet er fra 20.06.21 og ut året, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
 • Vanlig legevaktsarbeid
Kvalifikasjoner
 • Ha norsk autorisasjon som lege, god innsikt i legevaktsarbeid og bred allmennmedisinsk kompetanse.
 • Legen bør være spesialist i, eller under spesialisering i allmennmedisin.
 • Ha grunnleggende kompetanse i bruk av IKT – vi benytter CGM Journal.
 
Personlige egenskaper
 • Ha interesse for og kunnskap om arbeid med øyeblikkelig hjelp-pasienter innen alle fagområder.
 • Ha evne til både selvstendig arbeid og samarbeid med kolleger og andre aktører
 • Ha evne til å arbeide effektivt, systematisk og skape struktur.
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø.
 
Språk
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 
Vi tilbyr
 • En interessant og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø.
 • Et fagmiljø under stadig utvikling.
 • Lønn og pensjonsordning i henhold til gjeldende avtaler.

Tiltredelse:  20.06.21

Orkland Kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Orkland kommune
Legevakten
Kontaktpersoner
Navn: Helge Hatlevoll
Tittel: Medisinskfaglig ansvarlig lege
Telefon: 90056190
E-post: hehatle@online.no
Navn: Siri By
Tittel: Driftsansvarlig sykepleier
Telefon: 47275444
E-post: siri.by@orkland.kommune.no
Arbeidssted
Orkanger
Allfarveien 5
7300 ORKANGER