Det søkes herved etter en vikar i 100% stilling i en avtalehjemmel i psykiatri med driftshjemmel klasse 2, varighet 1 - 2 år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Kontoret er lokalisert i Sigurds gate 4, sentralt ved Larvik torv, og det er ca. 10-15 min. avstand fra Larvik togstasjon.

Det er ansatt sekretær gjennom flere år, som er meget kyndig og organiserer mye av det praktiske med timebok, venteliste etc. Hun jobber 3 dager/uke fra kl. 9-14. Lokalene er romslige og det er rom for både en kollega og egen plass for sekretæren og egnet lunsjområde. Det er flere legekollegaer i bygget slik at uformelle lunsjer er lett tilgjengelig.

Praksisen er satt opp med det velkjente PsykBase og interiør er egnet både for psykoterapi og mer somatiske undersøkelser. Det er brukt Confrere for videokonsultasjon ved behov. Det er rikelig med pasientsøknader til praksisen og gode muligheter for innbringende og variert praksis.

Kvalifikasjonskrav:
  • Spesialistgodkjenning i psykiatri.
  • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vektlegges.
  • Gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 bør leveres før tiltredelse.
  • Erfaring fra poliklinisk virksomhet evt annen avtalepraksis anses som en nødvendighet.
  • Minst 2 referanser må oppgis.
Arbeidssted:
Sigurds gate 4, 3256 Larvik.

Stilling:
Avtalespesialist, psykiatri

Stillingstype:
Avtalehjemmel

Vikariatets stillingsprosent og varighet:
100 prosent stilling (5 kurative dager i uka med krav om 5 konsultasjoner pr dag).

Søknadsfrist:
Snarest

Kontaktperson:
Linda Elisabet Huneide
Telefon: 99006076

Søknad med CV og referanse sendes til
linda_elisabet_larsen@hotmail.com

Attester og vitnemål fremlegges ved intervju.
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Linda Elisabet Huneide
Tittel: Psykiater
Telefon: 99006076
E-post: linda_elisabet_larsen@hotmail.com
Arbeidssted
Psykiater Linda E. Huneide
Sigurds gate 4
3256 LARVIK