Kort om arbeidsgiver
Det blir utlyst deleliste for fastlege ved Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter Florø,  Kinn kommune.

Lista har eit tak på 1000 pasientar og det er vilkåra i Rammeavtalen som gjeld for denne stillinga.  

Det blir søkt etter offentleg autorisert lege. Oppstart medio september 2021 men tidspunkt kan diskuterast.  Delvis innkjøp i Legegruppa SMS A/S er muleg.  

Sjå til "Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS gir fastleger en mulighet til å trappe ned sin virksomhet ved en gradvis overføring av hjemmel og praksis til ny lege. Dette kalles deleliste og er regulert i rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS og Oslo kommune" 
https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/drift-av-legekontor/fastlege/overdragelse-av-praksis/?fbclid=IwAR3i60zilc3OayeqiiWsXda26fopYFAvX6x7gAsubYUa27vZ46qXy6_z9LU#20243
 
For informasjon om Legegruppa SMS sjå http://legegruppa-sms.no/

For informasjon om Sunnfjord Medisinske senter sjå  https://sms-senteret.no/

Arbeidsoppgåver
 • Allmennlegeoppgåver.
 • Kommunal legevakt dagtid 08.00 -16.00 måndag til fredag.
 • 2 ØHD senger tilknytt Furuhaugane omsorgssenter
 • Tilplikting til kommunal bistilling etter gjeldande avtalar.

Kvalifikasjonar
 • Interesse for allmennmedisin.
 • Gyldig norsk autorisasjon.
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg.
 • Ferdig med LIS 1- teneste og som har byrja på/ eller er ferdig med spesialiteten i allmennmedisin.

Vi tilbyr
 • Varierte fastlegeoppgåver.
 • Godt tverrfagleg samarbeid.
 • Fleksibilitet.
 • Ein framtidsretta arbeidsplass i utvikling.
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Kinn kommune
Kontaktpersoner
Navn: Normund Svoen
Tittel: Fastlege
Telefon: 957 70 807
E-post: svoens@gmail.com
Navn: Anita Norstrand
Tittel: Tenesteleiar Helse
Telefon: 415 36 130
E-post: anita.norstrand@kinn.kommune.no
Arbeidssted
Hans Blomgate 39
6900 FLORØ