Kort om arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF, Kirurgisk klinikk avdeling har ledig vikariater i faget generell kirurgi og kar kirurgi.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen.

Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. Ved avd. leger har i dag 13 Leger i spesialisering i bløtdelsfagene.

Vi har ledig følgende stillinger:                         Periode:
 3 vikariat i forløp mot Generell kirurgi           01.09.21 - 31.08.22
 1 vikariat i forløp mot Kar kirurgi                   01.09.21 - 31.08.22
 
Ved intern ansettelse i stillingene vil dette kunne generere ytterligere ledighet for vikariat.

Ved vår avdeling tilbyr vi hele spesialistutdanningsløpet i generell kirurgi og store deler av spesialiseringsløpet til kar kirurgi. For mer info om utdanningsløpet ved Nordlandssykehuset HF, se våre utdanningsplaner her.

Tentativ plan for  gjennomføring av utdanningsløpet utarbeides ved tiltredelse av stillingen. 

Arbeidsoppgaver
 • Deltar i vaktordning etter gjeldende arbeidsplan.
 • Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter.
 • Deltakelse i operativ virksomhet.
 • Bidra i veiledning av LIS1.
 • Du skal ha veiledning hver måned, dels individuelt, dels i gruppe. Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger deg over tid. Du skal også delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter. Denne vil møtes 5 - 6 ganger årlig og ha særlig fokus på temaer fra FKM og kommunikasjon med pasienter, pårørende og medarbeidere.
Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
 • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold
Vennligst oppgi 2 referanser

Personlige egenskaper
 • Du må være motivert
 • Ha gode samarbeidsevner
 • Ha gode evner til kommunikasjon med pasienter og kollegaer blir vektlagt
 • Være ansvarlig og ha evnen til å arbeide selvstendig
Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Kirurgisk klinikk
Kontaktpersoner
Navn: Gunn-Hege Valøy
Tittel: Assisterende klinikksjef
Telefon: 926 61 483
E-post: Gunn.Hege.Valoy@nordlandssykehuset.no
Navn: Bjørn Håvard Bendiksen Wold
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 402 21 077
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4372345035
Arbeidssted
Bodø
Parkveien 95
8007 BODØ
Søk på stillingen