Kort om arbeidsgiver

Sykehuset i Vestfold har sørge-for-ansvar for hele Vestfolds befolkning, ca. 230.000 innbyggere. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger
og består organisatorisk av medisinsk avdeling, nevrologisk avdeling og barn-
og ungdomsavdeling. Medisinsk avdeling er seksjonert til alle indremedisinske
fagområder. Medisinsk avdeling har et travelt akuttmottak med et bredt spekter
av indremedisinske problemstillinger.

Vi søker nå etter en overlege innen hjertesykdommer.

Stillingen er tilknyttet seksjonert vakt.

Hjertemedisinsk seksjon består av sengepost og poliklinikk og stillingen er tilknyttet arbeidsoppgaver på begge steder, samt tilsyn på andre
sengeposter, medisinsk overvåking og intensivavdelingen.
Sengeposten har 25 senger. Høsten 2021 flytter vi inn i helt ny sengepost i nytt sykehusbygg. Poliklinikken har egen
pacemaker-operasjonsstue og det utføres pacemaker-, ICD- og CRT- og
ILR-kontroller, ekkokardiografi (TTE og TEE), sykkelbelastnings-EKG, Holter,
R-test og ILR implantasjoner. Seksjonen har tilgang til CT cor, MR cor,
Myokardscintigrafi og PET-CT.

Er du den personen som passer inn i vårt gode arbeidsmiljø? Du er gjerne er forskningsinteressert og ønsker å påvirke
og utvikle egen arbeidsplass.

 Tiltredelse etter avtale 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som lege.
 • Godkjent spesialist i hjertesykdommer.
 • Relevant erfaring og kompetanse.
 • God forståelse for norsk helsevesen.  
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Personlige egenskaper

 •  Personlige egenskaper og egnethet vektlegges sterkt
 •  Håndtere høyt arbeidstempo.
 • Kan arbeide selvstendig.
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig.
 • Har god kommunikasjon med pasienter, pårørende og kollegaer.
 • Har gode samarbeidsevner, både med egen og andres yrkesgrupper.          

Vi tilbyr

 • God oppfølging og veiledning.
 • Allsidig tjeneste.     
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Vidar Ruddox
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 48192478
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold HF
Halfdan Wilhelmsens alle 17
3103 Tønsberg
Søk på stillingen